On Fri, 2019-11-08 at 17:46 +0100, pangoSE wrote:
> Hej
> 
> Håller helt med Essin. Se min kommentar här 
> https://www.openstreetmap.org/changeset/70936570
> 
> Jag förslår att vi sätter stop för import tills att vi sett att nån 
> tagit åt sig den enorma uppgift att städa upp det som redan
> importerats.
> 
> Tills dess får vi leva med en "vit" karta i några områden.
> 
> Nån emot?

Utan att ha kollat på detaljerna i det här fallet så vill jag bara
instämma med att importer ska hållas till en mycket hög standard.


_______________________________________________
Talk-se mailing list
Talk-se@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se

Till