Hi.

Since about 12 hours I'm having issues with replication.

Osmosis is reporting:

OsmosisRuntimeException: The replication state doesn't contain a timestamp 
property.

Any idea where can I post/report this?

--
Pozdrawiam
Andrzej Kępys
gg: 7918247
skype: jedrus305
tel: 605 997 440


---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie 
antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus


_______________________________________________
talk mailing list
talk@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk

Reply via email to