Ez a téma nem egészen ide tartozik, mert az informatika oktatásáról szól.
Azt gondolom, hogy a rendszergazdának nem feladata az informatika tantervi
követelményeknek sem az ismerete, sem a tudása.
(Nem várom el egy rendszergazdától, hogy tudjon szöveget szerkeszteni és
nem várom el, hogy tisztában legyen azzal, hogy mit kell ma a diákoknak
informatikából megtanulnia.)
Ezzel együtt, azt gondolom, hogy a rendszergazda nem kompetens abban a
kérdésben, hogy informatikából milyen eszközzel tanítson az
informatikatanár. Az, hogy valaki 1, 2, 5, 10 évvel ezelőtt valamit hogyan
tanult meg vagy azóta hogyan szedte fel a szükséges ismereteket, semmit nem
jelent a ma tanítandó tananyag, elvárások és tanulási utak szempontjából.
Az alábbiakat inkább tájékoztatásnak szánom, nem vitaalapnak.


> "A közoktatásban azért nem javaslom, mert pont azt könnyű vele kikerülni,
> amit meg kellene tanulni."
> Belépő nyelvnek a Python sokkal jobb, egyszerűbb a programozást
> "megtanulni" vele. Utána meg aki akar válthat és fog is, mert abban kell
> programozni amit kérnek.
>

Az, hogy mit nevez valaki programozás-nak, nagyon széles skálán mozog. A
tanterv alapján nem programozni kell megtanulnia a diáknak, hanem
adattípusokat, adatstruktúrákat kell megismernie és helyesen alkalmazni.
Meg kell tanulnia algoritmusokat alkotni, hatékonyságról véleményt
nyilvánítani. Egy olyan nyelv, ami
- az egész számokat is stringként tárolja, nem a program készítőjétől várja
az adattípus megadását, hanem azzal könnyít, hogy a felhasználás
függvényében eldönti, milyen típusként használja, alkalmatlan arra, hogy az
adattípusok lelkivilágába bevezesse a diákot.
- a generikus függvényeket alapból adja egy tömbhöz/listához/kollekcióhoz
(ki hogy nevezi), alkalmatlan arra, hogy ezen függvények algoritmusán való
gondolkodásra késztesse a diákot (pl. összegzés, maximum, keresés); azt a
logikai műveletet, ami egy keresés megírásakor a Find végez, nem végzi el a
diák, így a diák informatikai gondolkodási képessége nem fejleszthető
megfelelően.
- a táblázatkezelőkhöz hasonlóan a "ki a legrosszabb tanuló" kérdésre az
egyszerű megoldás algoritmusa a max érték megadása, ezt követően az érték
helyének keresése, hogy az értékhez tartozó nevet kiadja, alkalmatlan a
hatékonyság tanítására; Az elemi megoldásban a keresés elhagyható.

A fenti három szempont nem a programozók tanításához kell, hanem a
közoktatásban, a informatika alapjainak megértéséhez. Ezért a Python
megnehezíti a tantervi követelmények teljesítését. Lehet Pythonnal kezdeni,
de még a középiskolában kell egy olyan nyelv, amiben az adattípusokat (azok
implementációját és műveleti tulajdonságait) és az elemi algoritmusokat
lehet tanítani. Pythonban erre az absztrakciós szintre eljutni nehéz. Másik
nyelvet _is_ tanítani nincs idő, kivéve, ha 8. osztályig tanulta a diák a
Pythont, de ott egy másik, még annál is könnyebben tanulható nyelv van, a
blokknyelvek egyike, pl. Scratch, ami már 5. osztályban (sőt, alsó
tagozaton is) tanítható.

A közoktatásban a bevezető nyelv korábban az Imagine Logo volt, most már
egyre inkább a Scratch és blokknyelv társai és a robotok
fejlesztőkörnyezetei. (köztük lehet a Python is)

A közoktatáson kívül, felnőttképzésben, de akár egyetemi képzésben azoknak,
akik addig nem tanultak programozni... lehet szerepe a Pythonnak. Van is,
sok nagy hírű egyetemen is. Néhányat megnéztem. Van, ahol 1 előadás van
belőle, van, ahol a szemeszter első harmada-fele. Ezt jelenti a "bevezető
nyelvnek jó" jelző.

SzTZs
_______________________________________________
Techinfo mailing list
Techinfo@lista.sulinet.hu
Fel- és leiratkozás: http://lista.sulinet.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/techinfo
Illemtan: http://www.szag.hu/illemtan.html
Ügyfélszolgálat FAQ: http://sulinet.niif.hu/

válasz