Hola.

Efectivament hi ha construccions forçades. Caldria estudiar cada cas concret.

Em sembla, però, que en un programa no hi queda malament la forma "Benvinguts", tal com fa el Windows. Em semblaria massa dir "Et dono la benvinguda...". Com a mal menor, "Benvingut/uda". O potser es podria mirar de trobar alguna fórmula de benvinguda sense la paraula "benvingut" o "benvinguda". En aquest cas, potser n'hi hauria prou amb el nom del programa (i opcionalment "Benvinguda", com si fos l'estora de la porta del carrer).

Una altra cosa és si la cadena apareix dins de text (i aquí sí que es pot aplicar mínimament el que diu la proposta de la Generalitat).

Cordialment,

J.-E.


Ep Toni,

Precisament fa uns dies vaig llegir això:

Marcar les diferències:
La representació de dones i homes a la llengua (criteris lingüístics)
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/marcar/docs/marcar.pdf

Hi ha bastants referències a termes i expressions informàtiques. Penso que s'hauria d'estudiar la possibilitat d'incloure algunes de les recomanacions a la Guia d'estil.

El problema malauradament que algunes d'aquestes formes són molt forçades. Jo seria partidari que el Quico estudiés el document i que establíssim uns criteris per totes les traduccions, incloent-hi l'Aviram.

Salut,

Jordi,--
Josep-Enric Teixidó Pujol
Servei Lingüístic
Universitat de Lleida

C. Jaume II, 67
E-25001 LLEIDA (Catalunya)
Tel. (+34) 973 00 35 43
Fax (+34) 973 00 35 42
http://www.udl.es/serveis/slt.html
[EMAIL PROTECTED]

----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a