On Fri, Aug 18, 2006 at 06:26:54PM +0200, Núria wrote:
> Potser sí que es pot optar per un dels dos, però quanta gent coneixes 
> que en lletrejar digui "xeix" i no digui "ics"?

Ningú, però crec que estem d'acord en que totes dues són correctes.  Ara
mateix la guia d'Estil dona a entendre que només "ics" ho és.  Això no
caldria ajustar-ho?

-- 
Robert Millan

My spam trap is [EMAIL PROTECTED]  Note: this address is only intended for
spam harvesters.  Writing to it will get you added to my black list.
----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripci� a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a