Değerli Müşterimiz,

Bu E-Posta adresine gönderilen mesajlar Bankamız ilgili birimlerine
ulaşmamaktadır. Bu nedenle, tüm soru ve önerilerinizi en kısa sürede
cevaplayabilmemiz için aşağıdaki kanallardan birini tercih ederek
iletmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla
HSBC Bank A.Ş.


E-Posta:
www.hsbc.com.tr HSBC Bank Web Sitesi "Bize Ulaşın" sayfası veya HSBC
Internet Bankacılığı hizmeti "E-Posta" sayfası

Telefon:
HSBC Telefon Bankacılığı 444 0 111

Mektup & Faks:
HSBC Bireysel Direkt Bankacılık-Müşteri İletişim Birimi
Adres: HSBC Plaza, Ayazağa Mah. Ahi Evren Cad. Dereboyu Sok. 34398
Maslak/Şişli - İSTANBUL
Faks: +90 (212) 336 26 37
Dear Sir/Madam,

Messages that are sent to this e-mail address do not reach the relevant
department. Therefore, we kindly ask you to forward your inquiries from
one of the following channels in order for us to respond promptly.

Best Regards
HSBC Bank A.Ş.


E-Mail:
The "Contact Us" page at www.hsbc.com.tr HSBC Bank Web site or "E-Mail"
page at HSBC Retail Internet Banking

Telephone:
HSBC Telephone Banking +90 (212) 444 0 111

Letter & Fax:
HSBC Retail Direct Banking-Customer Communication Unit
Address: HSBC Plaza, Ayazağa Mah. Ahi Evren Cad. Dereboyu Sok. 34398
Maslak/Şişli - İSTANBUL
Faks: +90 (212) 336 26 37

********************************************************************
Bu E-posta mesajı gizlidir. Ayrıca hukuken de gizli olabilir.
Mesajın gönderilmek istendiği kişi siz değilseniz hiçbir kısmını
kopyalayamaz, başkasına gönderemez, başkasına açıklayamaz veya
kullanamazsınız. Eğer bu mesaj size yanlışlıkla ulaşmışsa, lütfen
mesajı ve tüm kopyalarını sisteminizden silin ve gönderen kişiyi
E-posta yolu ile bilgilendirin.

İnternet iletişiminde zamanında, güvenli, hatasız ya da virüssüz
gönderim garanti edilemez.
Gönderen taraf hata veya unutmalardan sorumluluk kabul etmez.
********************************************************************
This E-mail is confidential. It may also be legally privileged. If
you are not the addressee you may not copy, forward, disclose or use
any part of it. If you have received this message in error, please
delete it and all copies from your system and notify the sender
immediately by return E-mail.

Internet communications cannot be guaranteed to be timely, secure,
error or virus-free.
The sender does not accept liability for any errors or omissions.
********************************************************************---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Reply via email to