#25257: Orbot relay problem.
------------------------------+------------------------------
   Reporter: bogus     |   Owner: (none)
     Type: defect    |   Status: new
   Priority: Immediate   | Milestone: Tor: unspecified
  Component: Core Tor/Tor |  Version: Tor: 0.3.2.9
   Severity: Critical   |  Keywords: Relay
Actual Points: 222      | Parent ID:
    Points: 1       |  Reviewer: bogus
   Sponsor: Sponsor3   |
------------------------------+------------------------------
 good afternoon
 There is problem on newest version of orbot app. At the settings, relay
 port, i wrote 443 port. After I do it, The tor relay isn't start. I
 returnet previous port, and it goes normally. Please, solve this issue,
 because i haven't opened port 9001 on my mobile data. I have opened port
 443.
 Thanks.

 Translate on Polish.

 Dzień dobry.
 Mam problem z przekaźnikiem tora na telefonie z androidem w aplikacji
 orbot. Po zmianie portu w ustawieniach na 443 tor w ogóle się nie
 uruchamia. Cały czas widnieje napis: "Orbot is starting". Po przywróceniu
 domyślnego portu wszystko działa poprawnie. Proszę o rozwiązanie problemu,
 ponieważ na mobilnej sieci mam otwarty port 443 a częściej korzystam z
 mobilnego pakietu.
 Dziękuję.

--
Ticket URL: <https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/25257>
Tor Bug Tracker & Wiki <https://trac.torproject.org/>
The Tor Project: anonymity online
_______________________________________________
tor-bugs mailing list
tor-bugs@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-bugs

Reply via email to