commit 90ee75fd02c9b373e2618c044828abcc3658f590
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Fri Jan 19 23:47:14 2018 +0000

    Update translations for abouttor-homepage
---
 mk/aboutTor.dtd | 16 ++++++++--------
 1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/mk/aboutTor.dtd b/mk/aboutTor.dtd
index 5ac38ce47..b8145af95 100644
--- a/mk/aboutTor.dtd
+++ b/mk/aboutTor.dtd
@@ -13,26 +13,26 @@
 <!ENTITY aboutTor.check.label "Тестирај ги Tor мрежните 
поставки">
 
 <!ENTITY aboutTor.success.label "Добредојдовте во Tor Browser">
-<!ENTITY aboutTor.success2.label "Поврзан на Тор мрежата.">
+<!ENTITY aboutTor.success2.label "Поврзан на Tor мрежата.">
 <!ENTITY aboutTor.success3.label "Сега можете да 
прелистувате на Интернет анонимно.">
 <!ENTITY aboutTor.failure.label "Настана грешка!">
-<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Тор не работи во овој 
прелистувач.">
+<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor не работи во овој 
прелистувач.">
 
 <!ENTITY aboutTor.search.label "Пребарај">
 <!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com";>
 
 <!ENTITY aboutTor.torInfo1.label "Дополнителни 
информации:">
-<!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Земја и IP адреси:">
+<!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Држава и IP адреси:">
 <!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Излезен јазол:">
 <!ENTITY aboutTor.torInfo4.label "Овој сервер не зачувува 
никакви информации за посетителите.">
 <!ENTITY aboutTor.whatnextQuestion.label "Што е следно?">
-<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Тор НЕ Е се што ви 
треба за да прелистувате анонимно! Ќе треба 
да промените некои од вашите навики на 
прелистување за да осигурате вашиот 
идентитет да остане безбеден.">
+<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor НЕ Е се што ви 
треба за да прелистувате анонимно! Ќе треба 
да промените некои од вашите навики на 
прелистување за да осигурате вашиот 
идентитет да остане безбеден.">
 <!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Совети за останување 
анонимен">
 <!ENTITY aboutTor.whatnext.link 
"https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning";>
 <!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "М">
-<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Тор прелистувач 
Упатство за користење">
+<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Tor Browser Упатство 
за користење">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "Можете да помогнете!">
-<!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "Постојат многу начини 
на кој можете да помогнете мрежата на Тор 
да биде побрза и посилна.">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "Постојат многу начини 
на кој можете да помогнете мрежата на Tor да 
биде побрза и посилна.">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Водете Тор јазол">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo3.link 
"https://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay.html.en";>
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Волонтирајте ги вашите 
услуги">
@@ -40,6 +40,6 @@
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Донирај">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo5.link 
"https://www.torproject.org/donate/donate.html.en";>
 
-<!ENTITY aboutTor.footer.label "Тор проектот со ознака US 
501(c)(3) е непрофитен и посветен на 
истражување, развивање, и едуцирање за 
онлајн анонимноста и приватноста.">
-<!ENTITY aboutTor.learnMore.label "Научете повеќе за Тор 
проектот »">
+<!ENTITY aboutTor.footer.label "Tor проектот со ознака US 
501(c)(3) е непрофитен и посветен на 
истражување, развивање, и едуцирање за 
онлајн анонимноста и приватноста.">
+<!ENTITY aboutTor.learnMore.label "Научете повеќе за Tor 
проектот »">
 <!ENTITY aboutTor.learnMore.link 
"https://www.torproject.org/about/overview.html.en";>

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to