commit c2ad2726c14c86b27394de3bee5461ffac2e4c48
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Sun Feb 4 21:46:44 2018 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 da/torlauncher.properties | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/da/torlauncher.properties b/da/torlauncher.properties
index b839fc1a0..abdc6a5f3 100644
--- a/da/torlauncher.properties
+++ b/da/torlauncher.properties
@@ -4,7 +4,7 @@
 torlauncher.error_title=Tor starter
 
 torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor lukkede under opstart. Det kan 
skyldes en fejl i din torrc-fil, en fejl i Tor eller et andet program på dit 
system, eller hardwarefejl. Tor Browser vil ikke starte, før du løser det 
underliggende problem og genstarter Tor.
-torlauncher.tor_exited=Tor lukkede uventet. Dette kan skyldes en fejl i selve 
Tor, et andet program i dit system eller en hardware-fejl. Tor-browseren vil 
ikke være i stand til at forbinde til noget som helst websted før du 
genstarter Tor. Send en kopi af din Tor-log til support-teamet hvis problemet 
fortsætter.
+torlauncher.tor_exited=Tor lukkede uventet. Dette kan skyldes en fejl i selve 
Tor, et andet program i dit system eller en hardware-fejl. Tor Browser vil ikke 
være i stand til at forbinde til noget som helst websted før du genstarter 
Tor. Send en kopi af din Tor-log til support-teamet hvis problemet fortsætter.
 torlauncher.tor_exited2=Fanebladene i din browser vil ikke blive lukket ved af 
at du genstarter Tor.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Kunne ikke forbinde til Tor kontrol-porten.
 torlauncher.tor_failed_to_start=Tor kunne ikke starte.
@@ -23,7 +23,7 @@ torlauncher.failed_to_save_settings=Kunne ikke gemme Tor 
indstillingerne.⏎\n
 torlauncher.ensure_tor_is_running=Kontroller venligst at Tor kører.
 
 torlauncher.error_proxy_addr_missing=Du skal angive både IP adresse eller 
værts navn og en port, for at indstille Tor til at bruge en proxy som 
forbindelse til internettet.
-torlauncher.error_proxy_type_missing=Du skal vælge proxy-typen:
+torlauncher.error_proxy_type_missing=Du skal vælge proxytypen:
 torlauncher.error_bridges_missing=Du skal angive en eller flere broer.
 torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Du skal vælge en transporttype 
for de tildelte broer.
 torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Ingen tildelte broer med 
transporttypen %S er tilgængelige. Justér venligst dine indstillinger.

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to