commit dd01b739f9beea5d186ca26bed70dbfec9129391
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:  Sun Feb 4 21:48:48 2018 +0000

  Update translations for torbutton-aboutdialogdtd_completed
---
 da/aboutdialog.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/da/aboutdialog.dtd b/da/aboutdialog.dtd
index 317b405ba..514379248 100644
--- a/da/aboutdialog.dtd
+++ b/da/aboutdialog.dtd
@@ -5,7 +5,7 @@
 
 <!ENTITY help.start       "Vil du hjælpe? ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (help.donate): This is a link title that links to 
https://www.torproject.org/donate/donate.html.en -->
-<!ENTITY help.donateLink     "Doner">
+<!ENTITY help.donateLink     "Donér">
 <!ENTITY help.or         " eller ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (help.getInvolvedLink): This is a link title that links 
to https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en -->
 <!ENTITY help.getInvolvedLink  "vær med">
@@ -16,4 +16,4 @@
 <!ENTITY bottomLinks.grow    "Hjælp Tor Network med at vokse!">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to 
about:license -->
 <!ENTITY bottomLinks.license "Licens Information">
-<!ENTITY tor.TrademarkStatement  "&quot;Tor&quot; og &quot;løg-logoet&quot; 
er registrerede varemærker tilhørende The Tor Project, Inc.">
+<!ENTITY tor.TrademarkStatement  "&quot;Tor&quot; og &quot;løg-logoet&quot; 
er registrerede varemærker tilhørende Tor Project, Inc.">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to