commit a118a4aba967c73301ec764429cda394f7428578
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Tue Feb 20 19:20:29 2018 +0000

    Update translations for torbirdy_completed
---
 bg/torbirdy.dtd    | 2 --
 fr_CA/torbirdy.dtd | 2 --
 2 files changed, 4 deletions(-)

diff --git a/bg/torbirdy.dtd b/bg/torbirdy.dtd
index f39e89152..75c4631de 100644
--- a/bg/torbirdy.dtd
+++ b/bg/torbirdy.dtd
@@ -40,8 +40,6 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "r">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_protected.label "Деактивиране 
на криптирането на хедърите на имейла [по 
подразбиране: активирано]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_protected.key "d">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_protected.label "Деактивиране 
на криптирането на хедърите на имейла [по 
подразбиране: активирано]">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_protected.key "d">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Потвърдете, преди 
да изпратите е-поща, ако Enigmail е активиран 
[по подразбиране: е непотвърдено]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "c">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Включване 
автоматично на съветника за конфигурация 
на е-поща на Thunderbird [по подразбиране: 
изключено]">
diff --git a/fr_CA/torbirdy.dtd b/fr_CA/torbirdy.dtd
index 180291270..d47c5f39f 100644
--- a/fr_CA/torbirdy.dtd
+++ b/fr_CA/torbirdy.dtd
@@ -40,8 +40,6 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "r">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_protected.label "Désactiver les en-têtes de 
courriel chiffrés [par défaut : activé]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_protected.key "d">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_protected.label "Désactiver les en-têtes de 
courriel chiffrés [par défaut : activé]">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_protected.key "d">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Avant d’envoyer un courriel, 
confirmer si Enigmail est activé [par défaut : ne pas confirmer]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "c">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Activer l’assistant automatique 
de configuration de courriel de Thunderbird [par défaut : désactivé]">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to