commit 649d2d6e1abade604b4b86d20210adc391fe2670
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Thu Mar 8 03:47:12 2018 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 bg.po | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/bg.po b/bg.po
index be3fb9a42..3a2513e29 100644
--- a/bg.po
+++ b/bg.po
@@ -20,8 +20,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2018-03-01 16:34+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-02 01:37+0000\n"
-"Last-Translator: carolyn <caro...@anhalt.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-03-08 03:22+0000\n"
+"Last-Translator: Ivo\n"
 "Language-Team: Bulgarian 
(http://www.transifex.com/otf/torproject/language/bg/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -86,7 +86,7 @@ msgstr "Рестарт"
 #: 
config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-hel...@tails.boum.org/extension.js:78
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:147
 msgid "Lock screen"
-msgstr ""
+msgstr "Заключване на екрана"
 
 #: 
config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-hel...@tails.boum.org/extension.js:81
 msgid "Power Off"
@@ -209,7 +209,7 @@ msgstr "MAC спуфинга се провали за 
мрежова карта
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:109
 msgid "Set up a password to unlock the screen"
-msgstr ""
+msgstr "Задаване на парола за заключване на 
екрана"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:115
 msgid "Password"
@@ -235,7 +235,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Or do a manual upgrade.\n"
 "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual\"";
-msgstr ""
+msgstr "\"<b>Няма достатъчно памет в наличност 
за проверка за надграждания.</b>\n\nУверете 
се, че системата изпълнява изискванията за 
Tails.\nПрегледайте 
file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nОпитайте
 да рестартирате Tails, за да проверите за 
надграждания пак.\n\nИли изпълнете ръчно 
надграждане.\nПрегледайте 
https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual\"";
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:72
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to