commit c031374b9f7bde2a2b535b9e9f3307ec15716a9f
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Mon Mar 12 15:20:55 2018 +0000

    Update translations for exoneratorproperties_completed
---
 sv/exonerator.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv/exonerator.properties b/sv/exonerator.properties
index 8d4faa193..10716b7b7 100644
--- a/sv/exonerator.properties
+++ b/sv/exonerator.properties
@@ -10,7 +10,7 @@ summary.serverproblem.dbempty.title=Serverproblem
 summary.serverproblem.dbempty.body.text=Databasen verkar vara tom. Vänligen 
försök igen senare. Om problemet kvarstår, vänligen %s!
 summary.serverproblem.dbempty.body.link=låt oss få veta
 summary.invalidparams.notimestamp.title=Inget datum angivet
-summary.invalidparams.notimestamp.body=Datum måste anges.
+summary.invalidparams.notimestamp.body=Tyvärr ett datum måste anges
 summary.invalidparams.noip.title=Ingen IP-adress angiven
 summary.invalidparams.noip.body=IP-adress måste anges.
 summary.invalidparams.timestamprange.title=Ogiltigt datum

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to