commit 9566822a240f6c6cb96fd4d9226ee7da890d9f03
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:  Tue Apr 10 00:09:35 2018 +0000

  pulling translations from transifex
---
 ca.json        | 32 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 el.json        | 32 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 es.json        | 32 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 fr.json        | 32 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 ga.json        | 32 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 id.json        | 32 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 it.json        | 32 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 support-tormobile.json | 32 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 uk.json        | 32 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 zh_CN.json       | 32 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 10 files changed, 320 insertions(+)

diff --git a/ca.json b/ca.json
new file mode 100644
index 000000000..05233d1ff
--- /dev/null
+++ b/ca.json
@@ -0,0 +1,32 @@
+{
+  "tormobile-1": {
+    "id": "#tormobile-1",
+    "control": "tormobile-1",
+    "title": "Puc executar el Tor en un dispositiu Android?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">The Guardian Project proporciona el 
Tor en Android. Podeu trobar més informació als llocs webs de l'<mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/apps/orbot/\";>Orbot</a></mark> i l'<mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/apps/orfox/\";>Orfox</a></mark>. L'Orfox és 
per a navegar per internet, i l'Orbot pot encaminar altres aplicacions del 
vostre telèfon Android a través de la xarxa Tor.</p>"
+  },
+  "tormobile-2": {
+    "id": "#tormobile-2",
+    "control": "tormobile-2",
+    "title": "Qui és The Guardian Project?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">The Guardian Project manté el Tor (i 
altres aplicacions de privacitat) en Android. Podeu trobar més informació al 
<mark><a href=\"https://guardianproject.info/\";>lloc web de The Guardian 
Project</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-3": {
+    "id": "#tormobile-3",
+    "control": "tormobile-3",
+    "title": "Puc executar el Tor en un dispositiu iOS?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Us recomanem una aplicació per a iOS 
anomenada Onion Browser, que és de codi obert, encamina a través del Tor, i 
el seu desenvolupament es troba molt lligat al Projecte Tor. Tanmateix, Apple 
exigeix als navegadors d'iOS utilitzar una cosa anomenada Webkit, que impedeix 
a l'Onion Broswer tenir les mateixes proteccions de privadesa que el Tor 
Browser. <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org/tor-heart-onion-browser-and-more-ios-tor\";>Més
 informació sobre l'Onion Browser</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-4": {
+    "id": "#tormobile-4",
+    "control": "tormobile-4",
+    "title": "Com puc executar el Tor al Windows Phone?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Actualment no hi ha cap mètode per a 
executar el Tor al Windows Phone.</p>"
+  },
+   "tormobile-5": {
+    "id": "#tormobile-5",
+    "control": "tormobile-5",
+    "title": "Quan s'alliberarà el Tor Browser per a l'Android?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Estem treballant actualment en el Tor 
Browser per a l'Android, i potser s'alliberaran versions alfa en els propers 
mesos. Mireu el nostre <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org\";>blog</a></mark> per a futurs anuncis i 
detalls relacionats amb aquest projecte.</p>"
+   }
+}
diff --git a/el.json b/el.json
new file mode 100644
index 000000000..0fe61233f
--- /dev/null
+++ b/el.json
@@ -0,0 +1,32 @@
+{
+  "tormobile-1": {
+    "id": "#tormobile-1",
+    "control": "tormobile-1",
+    "title": "Μπορώ να τρέξω το Tor σε μια συσκευ
ή Android;",
+    "description": "Το Tor για Android παρέχεται από το 
The Guardian Project. Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες <mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/apps/orbot/\";>Orbot</a></mark> και 
<mark><a href=\"https://guardianproject.info/apps/orfox/\";>Orfox</a></mark>. 
Το Orbot είναι για περιήγηση στο Web και το Orfox 
μπορεί να δρομολογήσει άλλες εφαρμογές στο 
Android κινητό σας μέσω του δικτύου Tor.<p 
class=\"mb-3\">"
+  },
+  "tormobile-2": {
+    "id": "#tormobile-2",
+    "control": "tormobile-2",
+    "title": "Ποιος είναι ο Guardian Project;",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Το Guardian Project 
διατηρεί το Tor (και άλλες εφαρμογές 
απορρήτου) για Android. Περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην <mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/\";>ιστοσελίδα του Guardian 
Project</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-3": {
+    "id": "#tormobile-3",
+    "control": "tormobile-3",
+    "title": "Μπορώ να τρέξω τον Tor σε μια συσκευ
ή iOS;",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Συνιστούμε μια 
εφαρμογή iOS που ονομάζεται Onion Browser, η οποία 
είναι ανοιχτού κώδικα, χρησιμοποιεί 
δρομολόγηση Tor και αναπτύσσεται από 
κάποιον που συνεργάζεται στενά με το Tor 
Project. Ωστόσο, η Apple απαιτεί προγράμματα 
περιήγησης στο iOS να χρησιμοποιούν κάτι που 
ονομάζεται Webkit, το οποίο εμποδίζει το Onion 
Browser να έχει τις ίδιες προστασίες απορρήτου 
με το Tor Browser. <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org/tor-heart-onion-browser-and-more-ios-tor\";>Μάθετε
 περισσότερα σχετικά με το Onion Browser</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-4": {
+    "id": "#tormobile-4",
+    "control": "tormobile-4",
+    "title": "Πώς μπορώ να τρέξω το Tor σε Windows 
Phone;",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Αυτήν τη στιγμή δεν υ
πάρχει υποστηριζόμενη μέθοδος για 
εκτέλεση του Tor σε Windows Phone.</p>"
+  },
+   "tormobile-5": {
+    "id": "#tormobile-5",
+    "control": "tormobile-5",
+    "title": "Πότε θα κυκλοφορήσει ο Tor Browser για 
Android;",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Αυτή τη στιγμή δου
λεύουμε στο Tor Browser για Android και ενδέχεται να 
δείτε τις κυκλοφορίες alpha να εμφανίζονται 
τους επόμενους μήνες. Παρακολουθήστε το 
<mark><a href=\"https://blog.torproject.org\";>ιστολόγιό</a></mark> 
μας για μελλοντικές ανακοινώσεις και 
λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το έργο.</p>"
+   }
+}
diff --git a/es.json b/es.json
new file mode 100644
index 000000000..0df46bcf6
--- /dev/null
+++ b/es.json
@@ -0,0 +1,32 @@
+{
+  "tormobile-1": {
+    "id": "#tormobile-1",
+    "control": "tormobile-1",
+    "title": "¿Puedo ejecutar Tor sobre un dispositivo Android?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Tor para Android es proporcionado por 
The Guardian Project. Puedes encontrar más información en las páginas web de 
​<mark><a href=\"https://guardianproject.info/apps/orbot/\";>Orbot</a></mark> 
y <mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/apps/orfox/\";>​Orfox</a></mark>. Orbot es 
para navegación web, y Orfox permite enrutar otras aplicaciones en tu 
teléfono Android sobre la red Tor.</p>"
+  },
+  "tormobile-2": {
+    "id": "#tormobile-2",
+    "control": "tormobile-2",
+    "title": "¿Quién es el Guardian Project?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">El Guardian Project mantiene a Tor (y 
otras aplicaciones de privacidad) en Android. Puedes encontrar mas información 
en el sitio de ​<mark><a href=\"https://guardianproject.info/\";>Guardian 
Project</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-3": {
+    "id": "#tormobile-3",
+    "control": "tormobile-3",
+    "title": "¿Puedo ejecutar Tor en un dispositivo iOS?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\"> Recomendamos una aplicación para 
iOS llamada Onion Browser, de código abierto, que usa enrutamiento Tor, y 
está desarrollada por alguien que trabaja estrechamente con Tor Project. Sin 
embargo, Apple requiere que los navegadores en iOS usen algo llamado Webkit, 
que evita que Onion Browser tenga las mismas protecciones de privacidad que el 
Navegador Tor. <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org/tor-heart-onion-browser-and-more-ios-tor\";>Conozca
 más acerca de Onion Browser</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-4": {
+    "id": "#tormobile-4",
+    "control": "tormobile-4",
+    "title": "¿Cómo ejecuto Tor en Windows Phone?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Actualmente no existe un método 
soportado para ejecutar Tor sobre Windows Phone.</p>"
+  },
+   "tormobile-5": {
+    "id": "#tormobile-5",
+    "control": "tormobile-5",
+    "title": "¿Cuándo se publicará el Navegador Tor para Android?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Estamos trabajando actualmente en el 
Navegador Tor para Android, puede que veas versiones alfa en los próximos 
meses. Por favor sigue nuestro <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org\";>blog</a></mark> para futuros anuncios y 
detales referentes al proyecto.</p>"
+   }
+}
diff --git a/fr.json b/fr.json
new file mode 100644
index 000000000..deaeb7437
--- /dev/null
+++ b/fr.json
@@ -0,0 +1,32 @@
+{
+  "tormobile-1": {
+    "id": "#tormobile-1",
+    "control": "tormobile-1",
+    "title": "Puis-je utiliser Tor sur un appareil Android ?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Tor sur Android est proposé par le 
Projet Guardian. De plus amples renseignements se trouvent sur les pages Web 
d’​<mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/apps/orbot/\";>Orbot</a></mark> et 
d’<mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/apps/orfox/\";>​Orfox</a></mark>.Orbot 
peut acheminer les autres applis de votre téléphone Android par le réseau 
Tor et Orfox permet de naviguer sur le Web.</p>"
+  },
+  "tormobile-2": {
+    "id": "#tormobile-2",
+    "control": "tormobile-2",
+    "title": "Qui est le Projet Guardian ?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Le projet Guardian maintient Tor (et 
d’autres applications de confidentialité) sur Android. De plus amples 
renseignements se trouvent sur le <mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/\";>site Web du Projet 
Guardian</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-3": {
+    "id": "#tormobile-3",
+    "control": "tormobile-3",
+    "title": "Puis-je utiliser Tor sur un appareil iOS ?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\"> Nous recommandons une appli iOS 
appelée navigateur Onion qui est à code source ouvert, utilise le routage Tor 
et est développée par une personne qui coopère étroitement avec le Projet 
Tor. Cependant, Apple exige que les navigateurs, sur iOS, utilisent quelque 
chose appelé « Webkit » qui empêche au navigateur Onion de proposer la 
même protection de la confidentialité que le navigateur Tor. <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org/tor-heart-onion-browser-and-more-ios-tor\";>En
 apprendre davantage sur le navigateur Onion</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-4": {
+    "id": "#tormobile-4",
+    "control": "tormobile-4",
+    "title": "Comment puis-je utiliser Tor sur Windows Phone ?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Il n'existe actuellement aucun moyen 
pris en charge d’utiliser Tor sur Windows Phone.</p>"
+  },
+   "tormobile-5": {
+    "id": "#tormobile-5",
+    "control": "tormobile-5",
+    "title": "Quand le navigateur Tor pour Android paraîtra-t-il ?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Nous travaillons actuellement sur le 
navigateur Tor pour Android. Des versions de test alpha pourraient apparaître 
dans les mois à venir. Veuillez surveiller la publication d’annonces futures 
et de plus amples renseignements concernant ce projet sur notre <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org\";>blogue</a></mark>.</p>"
+   }
+}
diff --git a/ga.json b/ga.json
new file mode 100644
index 000000000..a90dda2e3
--- /dev/null
+++ b/ga.json
@@ -0,0 +1,32 @@
+{
+  "tormobile-1": {
+    "id": "#tormobile-1",
+    "control": "tormobile-1",
+    "title": "An féidir Tor a úsáid ar ghléas Android?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Is féidir. Is é an Guardian Project 
a sholáthraíonn Tor ar Android. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ar na 
leathanaigh Ghréasáin ​<mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/apps/orbot/\";>Orbot</a></mark> agus 
<mark><a href=\"https://guardianproject.info/apps/orfox/\";>​Orfox</a></mark>. 
Úsáidtear Orbot chun an Gréasán a bhrabhsáil, agus athródaíonn Orfox 
aipeanna eile ar do ghléas Android trí líonra Tor.</p>"
+  },
+  "tormobile-2": {
+    "id": "#tormobile-2",
+    "control": "tormobile-2",
+    "title": "Cad é an Guardian Project?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Forbraíonn an Guardian Project Tor 
ar Android (agus aipeanna eile a bhaineann le príobháideachas). Is féidir 
leat tuilleadh eolais a fháil ar shuíomh Gréasáin ​<mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/\";>an Guardian Project</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-3": {
+    "id": "#tormobile-3",
+    "control": "tormobile-3",
+    "title": "An féidir liom Tor a úsáid ar ghléas iOS?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\"> Is féidir. Molaimid aip iOS darb 
ainm Onion Browser. Tá an cód oscailte, úsáideann sé ródúchán Tor, agus 
oibríonn an príomhfhorbróir i ndlúthpháirt le Tionscadal Tor. Mar sin 
féin, éilíonn Apple go n-úsáidfidh gach brabhsálaí ar iOS an t-inneall 
Webkit, agus dá bharr sin níl Onion Browser chomh héifeachtach le 
Brabhsálaí Tor ó thaobh cúrsaí príobháideachais. <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org/tor-heart-onion-browser-and-more-ios-tor\";>Tuilleadh
 eolas faoi Onion Browser</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-4": {
+    "id": "#tormobile-4",
+    "control": "tormobile-4",
+    "title": "Conas a úsáidtear Tor ar Windows Phone?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Níl aon bhealach ann faoi láthair 
chun Tor a úsáid ar Windows Phone.</p>"
+  },
+   "tormobile-5": {
+    "id": "#tormobile-5",
+    "control": "tormobile-5",
+    "title": "Cathain a bheidh Brabhsálaí Tor ar Android ar fáil?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Táimid ag obair ar Bhrabhsálaí Tor 
ar Android faoi láthair, agus is dócha go bhfeicfidh tú leaganacha alfa ag 
teacht amach sna míonna amach romhainn. Coinnigh súil ar <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org\";>ár mblag</a></mark> le haghaidh fógraí 
a bhaineann leis an togra seo.</p>"
+   }
+}
diff --git a/id.json b/id.json
new file mode 100644
index 000000000..ee525f0b7
--- /dev/null
+++ b/id.json
@@ -0,0 +1,32 @@
+{
+  "tormobile-1": {
+    "id": "#tormobile-1",
+    "control": "tormobile-1",
+    "title": "Apakah saya dapat menjalankan Tor di alat Android?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Tor untuk Android disediakan Guardian 
Project. Ada info lebih lanjut tentang <mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/apps/orbot/\";>Orbot</a></mark>dan<mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/apps/orfox/\";>Orfox</a></mark>di situs 
masing-masing. Orbot adalah untuk browsing Internet dan Orfox dapat mengalihkan 
lalu-lintas Internet aplikasi lain di Android ke jaringan Tor.</p>"
+  },
+  "tormobile-2": {
+    "id": "#tormobile-2",
+    "control": "tormobile-2",
+    "title": "Siapa itu Guardian Project?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">The Guardian Project memelihara Tor 
(dan aplikasi privasi lain) di Android. Info lebih lanjut dapat dibaca di 
<mark><a href=\"https://guardianproject.info/\";>situs web Guardian 
Project</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-3": {
+    "id": "#tormobile-3",
+    "control": "tormobile-3",
+    "title": "Apakah saya dapat menjalankan Tor di alat IOS?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Kami merekomendasikan aplikasi IOS 
bernama Onion Browser, yang berlisensi open source, yang menggunakan jaringan 
Tor, dan dikembangkan oleh pihak yang bekerja-sama secara dekat dengan Tor 
Project. Namun, Apple mengharuskan peramban di IOS untuk menggunakan Webkit, 
yang menghalangi Onion Browser memiliki tingkat pelrindungan privasi yang sama 
dengan Tor Browser. <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org/tor-heart-onion-browser-and-more-ios-tor\";>Pelajari
 lebih banyak tentang Onion Browser </a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-4": {
+    "id": "#tormobile-4",
+    "control": "tormobile-4",
+    "title": "Bagaimana cara menjalankan Tor di Wndows Phone?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Saat ini belum ada metode untuk 
menjalankan Tor di Windows Phone.</p>"
+  },
+   "tormobile-5": {
+    "id": "#tormobile-5",
+    "control": "tormobile-5",
+    "title": "Kapan Tor Browser untuk Android dirilis?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Saat ini kami sedang mengerjakan Tor 
Browser untuk Android, dan Anda mungkin akan mendapay rilis versi alpha di 
bulan-bulan mendatang. Silakan pantau <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org\";>blog</a></mark>kami untuk melihat 
pengumuman dan detail tentang proyek ini.</p>"
+   }
+}
diff --git a/it.json b/it.json
new file mode 100644
index 000000000..beb409fab
--- /dev/null
+++ b/it.json
@@ -0,0 +1,32 @@
+{
+  "tormobile-1": {
+    "id": "#tormobile-1",
+    "control": "tormobile-1",
+    "title": "Posso usare Tor su un dispositivo Android?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Tor su Android è fornito dal The 
Guardian Project. Più informazioni possono essere trovate sulle<mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/apps/orbot/\";>pagine web di 
</a></mark>Orbot <mark><a href=\"https://guardianproject.info/apps/orfox/\";>e 
Orfox</a></mark>. Orbot è per il browsing del web, e Orfox può instradare 
altre applicazioni sul tuo cellulare Android sulla rete di Tor.</p>"
+  },
+  "tormobile-2": {
+    "id": "#tormobile-2",
+    "control": "tormobile-2",
+    "title": "Cos'è il Guardian Project?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Il Guardian Project mantiene Tor (e 
altre applicazioni per la privacy) su Android. Più informazioni possono essere 
trovate sul <mark><a href=\"https://guardianproject.info/\";> sito web del 
Guardian Project</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-3": {
+    "id": "#tormobile-3",
+    "control": "tormobile-3",
+    "title": "Posso eseguire Tor su un dispositivo iOS?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Raccomandiamo un app iOS chiamata 
Onion Browser, che è open source, usa il routing di Tor, ed è sviluppata da 
qualcuno che lavora vicino con il Tor Project. Comunque, Apple richiede ai 
browser su iOS di utilizzare qualcosa chiamato Webkit, che previene Onion 
Browser dall'avere lo stesso livello di protezioni relative alla privacy come 
su Tor Browser.<mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org/tor-heart-onion-browser-and-more-ios-tor\";>Puoi
 saperne di più su Onion Browser</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-4": {
+    "id": "#tormobile-4",
+    "control": "tormobile-4",
+    "title": "Come posso far funzionare Tor su Windows Phone?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Attualmente non c'è un metodo 
supportato per eseguire Tor su Windows Phone.</p>"
+  },
+   "tormobile-5": {
+    "id": "#tormobile-5",
+    "control": "tormobile-5",
+    "title": "Quando sarà rilasciato Tor Browser per Android?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Al momento stiamo lavorando al 
Browser Tor per Android, e potresti vedere dei release alpha apparire nei 
prossimi mesi. Per favore osserva il nostro <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org\";>blog</a></mark>per futuri annunci, e 
dettagli riguardanti questo progetto.</p>"
+   }
+}
diff --git a/support-tormobile.json b/support-tormobile.json
new file mode 100644
index 000000000..d832318fe
--- /dev/null
+++ b/support-tormobile.json
@@ -0,0 +1,32 @@
+{
+  "tormobile-1": {
+    "id": "#tormobile-1",
+    "control": "tormobile-1",
+    "title": "Can I run Tor on an Android device?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Tor on Android is provided by The 
Guardian Project. More information can be found on the ​<mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/apps/orbot/\";>Orbot</a></mark> and <mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/apps/orfox/\";>​Orfox</a></mark> web 
pages. Orbot is for web browsing, and Orfox can route other apps on your 
Android phone over the Tor network.</p>"
+  },
+  "tormobile-2": {
+    "id": "#tormobile-2",
+    "control": "tormobile-2",
+    "title": "Who is the Guardian Project?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">The Guardian Project maintains Tor 
(and other privacy applications) on Android. More info can be found on the 
​<mark><a href=\"https://guardianproject.info/\";>Guardian Project's 
website</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-3": {
+    "id": "#tormobile-3",
+    "control": "tormobile-3",
+    "title": "Can I run Tor on an iOS device?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\"> We recommend an iOS app called Onion 
Browser, which is open source, uses Tor routing, and is developed by someone 
who works closely with the Tor Project. However, Apple requires browsers on iOS 
to use something called Webkit, which prevents Onion Browser from having the 
same privacy protections as Tor Browser. <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org/tor-heart-onion-browser-and-more-ios-tor\";>Learn
 more about Onion Browser</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-4": {
+    "id": "#tormobile-4",
+    "control": "tormobile-4",
+    "title": "How do I run Tor on Windows Phone?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">There is currently no supported 
method for running Tor on Windows Phone.</p>"
+  },
+   "tormobile-5": {
+    "id": "#tormobile-5",
+    "control": "tormobile-5",
+    "title": "When is Tor Browser for Android being released?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">We are currently working on Tor 
Browser for Android, and you may see alpha releases appear over the coming 
months. Please watch our <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org\";>blog</a></mark> for future announcements 
and details regarding this project.</p>"
+   }
+}
diff --git a/uk.json b/uk.json
new file mode 100644
index 000000000..a51fb4653
--- /dev/null
+++ b/uk.json
@@ -0,0 +1,32 @@
+{
+  "tormobile-1": {
+    "id": "#мобільнийтор-1",
+    "control": "мобільнийтор-1",
+    "title": "Чи можу я запустити Tor на 
Андроїді?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Tor на Андроїд 
надається проектом The Guardian. Більш детальну 
інформацію можна знайти на веб-сторінках 
<mark><a href=\"https://guardianproject.info/apps/orbot/\";>Orbot</a></mark> і 
<mark><a href=\"https://guardianproject.info/apps/orfox/\";>Orfox</a></mark>. 
Orbot призначений для перегляду веб-сторінок, 
а Orfox може спрямовувати інші застосунки на 
вашому мобільному через мережу Tor.</p>"
+  },
+  "tormobile-2": {
+    "id": "#мобільнийтор-2",
+    "control": "мобільнийтор-2",
+    "title": "Хто такі Guardian Project?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Проект Guardian 
підтримує Tor (та інші додатки 
конфіденційності) на Андроїд. Більше 
інформації можна знайти на <mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/\";>веб-сайті проекту 
Guardian</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-3": {
+    "id": "#мобільнийтор-3",
+    "control": "мобільнийтор-3",
+    "title": "Чи можу я запустити Tor на пристрої 
iOS?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\"> Ми рекомендуємо 
застосунок для iOS під назвою Onion Browser, який є 
з відкритим кодом, використовує 
маршрутизацію Tor, і розроблений тими, хто 
тісно співпрацює з Tor Project. Тим не менш, Apple 
вимагає, щоб браузери iOS використовували 
щось, що називається Webkit, що перешкоджає 
тому, що Onion Browser буде мати ті самі засоби зах
исту конфіденційності, що і Tor Browser. <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org/tor-heart-onion-browser-and-more-ios-tor\";>Дізнайтеся
 більше про веб-переглядач Onion</a></mark>.</p>"
+  },
+  "tormobile-4": {
+    "id": "#мобільнийтор-4",
+    "control": "мобільнийтор-4",
+    "title": "Як запустити Tor на Windows Phone?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Наразі не 
підтримується спосіб запуску Tor на Windows 
Phone.</p>"
+  },
+   "tormobile-5": {
+    "id": "#мобільнийтор-5",
+    "control": "мобільнийтор-5",
+    "title": "Коли буде випущений браузер Tor 
для Андроїд?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">В даний час ми 
працюємо з браузером Tor для Android, і ви 
зможете побачити альфа-релізи в найближчі 
місяці. Будь ласка, перегляньте наш <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org\";>блог</a></mark> для 
майбутніх анонсів та деталей щодо цього 
проекту.</p>"
+   }
+}
diff --git a/zh_CN.json b/zh_CN.json
new file mode 100644
index 000000000..04693ca6a
--- /dev/null
+++ b/zh_CN.json
@@ -0,0 +1,32 @@
+{
+  "tormobile-1": {
+    "id": "#tormobile-1",
+    "control": "tormobile-1",
+    "title": "我能在安卓设备上使用tor吗?",
+    "description": "<p 
class=\"mb-3\">安卓平台上的tor服务是由保卫者项目(The Guardian 
Project)提供的。您可以点击<mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/apps/orbot/\";>Orbot</a></mark>和<mark><a 
href=\"https://guardianproject.info/apps/orfox/\";>Orfox</a></mark>网页了解更多信息。Orbot是一个网页浏览器,Orfox则可以让您的å
…¶ä»–应用程序连接tor网络。"
+  },
+  "tormobile-2": {
+    "id": "#tormobile-2",
+    "control": "tormobile-2",
+    "title": "什么是守卫者项目(Guardian Project)?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">守卫者项目(The Guardian 
Project)是一个维持tor(以及å…
¶ä»–保护隐私的软件)运作在安卓平台上的项目。更多信息请查看<mark><a
 href=\"https://guardianproject.info/\";>守卫者项目(The Guardian 
Project)网站</a></mark>。</p>"
+  },
+  "tormobile-3": {
+    "id": "#tormobile-3",
+    "control": "tormobile-3",
+    "title": "我能在iOS设备上使用tor吗?",
+    "description": "<p 
class=\"mb-3\">我们推荐一个iOS上的应用洋葱浏览器(Onion 
Browser),它是一个应用tor网络的开源软件,由一群与tor项目工作å
…³ç³»ç´§å¯†çš„人开发。但是苹果要求运行在iOS平台上的浏览器必
须使用webkit内核,这让洋葱浏览器不能使用与tor浏览器同æ 
·çš„安全保护手段。<mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org/tor-heart-onion-browser-and-more-ios-tor\";>了解更多å
…³äºŽæ´‹è‘±æµè§ˆå™¨</a></mark>。</p>"
+  },
+  "tormobile-4": {
+    "id": "#tormobile-4",
+    "control": "tormobile-4",
+    "title": "我能在Windows phone上使用tor网络吗?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">目前没有在Windows 
phone上运行的tor的方法。</p>"
+  },
+   "tormobile-5": {
+    "id": "#tormobile-5",
+    "control": "tormobile-5",
+    "title": "基于安卓平台的tor什么时候会发布呢?",
+    "description": "<p 
class=\"mb-3\">我们正在开发基于安卓平台的tor浏览器,您可以在将来的å‡
 ä¸ªæœˆè§åˆ°alpha版本。请查看我们的<mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org\";>博客</a></mark>获取å…
³äºŽå°†æ¥è¿™ä¸ªé¡¹ç›®çš„细节与公告。</p>"
+   }
+}

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to