commit 728e6664239bcb7d60e609b61b39537d473206d6
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Thu Apr 12 19:33:20 2018 +0000

    Update translations for tor-messenger-otrproperties_completed
---
 da/otr.properties | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/da/otr.properties b/da/otr.properties
index af729eb26..a223d1364 100644
--- a/da/otr.properties
+++ b/da/otr.properties
@@ -7,7 +7,7 @@ msgevent.msg_reflected=Du modtager dine egne OTR beskeder. 
Enten forsøger du at
 msgevent.msg_resent=Den sidste besked til %S blev sendt igen.
 msgevent.rcvdmsg_not_private=Den krypteret meddelelse modtaget fra %S er 
ulæselig, da I ikke kommunikere privat.
 msgevent.rcvdmsg_unreadable=Vi modtog en ulæselig krypteret meddelelse fra %S.
-msgevent.rcvdmsg_malformed=Vi modtog en forkert udformet data meddelelse fra 
%S.
+msgevent.rcvdmsg_malformed=Vi modtog en forkert udformet datameddelelse fra %S.
 msgevent.log_heartbeat_rcvd=Hjerteslag modtaget fra %S.
 msgevent.log_heartbeat_sent=Hjerteslag sendt til %S.
 msgevent.rcvdmsg_general_err=En OTR fejl opstod.
@@ -20,7 +20,7 @@ context.still_secure=Den private samtale med %S er 
genopfrisket med succes.
 error.enc=Der opstod en fejl i kryptering af beskeden.
 error.not_priv=Du sendte krypteret data til %S, som ikke forventede det.
 error.unreadable=Du sendte en ulæselig krypteret meddelelse.
-error.malformed=Du sendte en forkert udformet data meddelelse.
+error.malformed=Du sendte en forkert udformet datameddelelse.
 resent=[gensendt]
 tlv.disconnected=%S har afsluttet sin private samtale med dig, du bør gøre 
det samme.
 query.msg=%S har anmodet om en Off-the-Record privat samtale, men du har ikke 
en plugin der understøtte det. Se http://otr.cypherpunks.ca/ for mere 
information.

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to