commit 54d914f162619fef300a1b873a4cb6b415576cdc
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Wed Jun 13 22:16:26 2018 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 ms_MY/torlauncher.properties | 14 ++++++++++++++
 1 file changed, 14 insertions(+)

diff --git a/ms_MY/torlauncher.properties b/ms_MY/torlauncher.properties
index 735c13531..1976a177d 100644
--- a/ms_MY/torlauncher.properties
+++ b/ms_MY/torlauncher.properties
@@ -26,11 +26,21 @@ torlauncher.error_proxy_addr_missing=Anda mesti nyatakan 
kedua-dua alamat IP ata
 torlauncher.error_proxy_type_missing=Anda mesti pilih jenis proksi.
 torlauncher.error_bridges_missing=Anda mesti nyatakan satu atau lebih titi.
 torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Anda mesti pilih jenis angkutan 
untuk titi yang disediakan.
+torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Sila pinta satu titi.
 torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Tiada titi disediakan yang mempunyai 
jenis angkutan %S tersedia. Sila laras tetapan anda.
 
 torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(berfungsi di China)
 torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(berfungsi di China)
 
+torlauncher.request_a_bridge=Pinta satu Titi...
+torlauncher.request_a_new_bridge=Pinta satu Titi Baharu...
+torlauncher.contacting_bridgedb=Menghubungi BridgeDB. Tunggu sebentar.
+torlauncher.captcha_prompt=Selesaikan CAPTCHA untuk meminta satu titi.
+torlauncher.bad_captcha_solution=Jawapan salah. Cuba sekali lagi.
+torlauncher.unable_to_get_bridge=Gagal memperoleh satu titi dari 
BridgeDB.\n\n%S
+torlauncher.no_meek=Pelayar ini tidak dikonfigur untuk meek, yang mana perlu 
dapatkan titi terlebih dahulu.
+torlauncher.no_bridges_available=Tiada titi tersedia buat masa ini. Mohon maaf.
+
 torlauncher.connect=Sambung
 torlauncher.restart_tor=Mula Semula Tor
 torlauncher.quit=Henti
@@ -62,3 +72,7 @@ torlauncher.bootstrapWarning.timeout=sambungan tamat masa
 torlauncher.bootstrapWarning.noroute=tiada hala dihoskan
 torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=ralat baca/tulis
 torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=angkutan boleh palam hilang
+
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Sambungan dengan pelayan telah 
terputus.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Tidak dapat bersambung dengan 
pelayan.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Tidak dapat bersambung 
dengan proksi.

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to