commit 986fd43a2c10cf5cba6432c44558ff49718fbab0
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Wed Mar 25 08:16:04 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere
---
 ca/https-everywhere.dtd | 14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/ca/https-everywhere.dtd b/ca/https-everywhere.dtd
index 97700ea41d..a85e2de0d3 100644
--- a/ca/https-everywhere.dtd
+++ b/ca/https-everywhere.dtd
@@ -29,8 +29,8 @@
 <!ENTITY https-everywhere.options.userRulesListed "Regles d'Usuari per HTTPS 
Everywhere">
 <!ENTITY https-everywhere.options.disabledUrlsListed "HTTPS Everywhere per 
llocs web Desactivat">
 <!ENTITY https-everywhere.options.updateChannelsWarning "Advertència: afegir 
canals d'actualització pot provocar que els atacants segrestin el vostre 
navegador. Només editeu aquesta secció si sabeu el que feu!">
-<!ENTITY https-everywhere.options.addDisabledSite "Add Disabled Site">
-<!ENTITY https-everywhere.options.enterDisabledSite "Enter disabled site">
+<!ENTITY https-everywhere.options.addDisabledSite "Afegeix un lloc desactivat">
+<!ENTITY https-everywhere.options.enterDisabledSite "Introduïu un lloc 
desactivat">
 <!ENTITY https-everywhere.options.addUpdateChannel "Afegeix un canal 
d'actualització">
 <!ENTITY https-everywhere.options.enterUpdateChannelName "Introduïu el nom 
del canal d'actualització">
 <!ENTITY https-everywhere.options.delete "Suprimeix">
@@ -47,13 +47,13 @@
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere ha 
detectat que esteu navegant per una pàgina que no disposa del protocol HTTPS, 
S'ha intentat reencaminar a la versió HTTPS però el lloc web no disposa de 
cap versió amb aquest protocol. Probablement el lloc web no suporta el 
protocol segur, però seria possible que un atacant estigui blocant la versió 
HTTPS d'aquest lloc web. Si voleu veure la versió sense xifrat d'aquest lloc 
web, podeu fer-ho inhabilitant l'opció «Xifra tots els llocs» (EASE) a la 
seva extensió HTTPS Everywhere. Tingueu en compte que inhabilitar aquesta 
opció pot deixar el navegador vulnerable a atacs en xarxa als llocs que 
visiteu.">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "atacs de degradació 
basats en xarxa">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Obre la pàgina no segura">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.http_once "Open insecure page for this 
session only">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.http_once "Obre la pàgina insegura només 
per a aquesta sessió">
 
 <!ENTITY https-everywhere.onboarding.intro "Xifra la Web! Fes servir automà
ticament la seguretat HTTPS a molts llocs.">
-<!ENTITY https-everywhere.onboarding.header "HTTPS Everywhere has been 
updated!">
-<!ENTITY https-everywhere.onboarding.details_one "EASE Mode Optimized">
-<!ENTITY https-everywhere.onboarding.details_two "You can now whitelist sites 
to disable in HTTPS Everywhere">
-<!ENTITY https-everywhere.onboarding.footer "HTTPS Everywhere is an EFF 
project">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.header "S'ha actualitzat l'HTTPS 
Everywhere!">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.details_one "S'ha optimitzat el mode 
EASE">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.details_two "Ara podeu posar llocs en una 
llista blanca  per a desactivar l'HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.footer "L'HTTPS Everywhere és un 
projecte de l'EFF">
 
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_header "Configuració 
d'aquest lloc">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_subheader "Canvieu les 
preferències per a les connexions xifrades">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to