commit 7e275daca94e853dafffc031a4e633d0eebe8095
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:  Mon Oct 17 13:45:49 2016 +0000

  Update translations for torbirdy_completed
---
 nl/torbirdy.properties | 22 +++++++++++-----------
 1 file changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/nl/torbirdy.properties b/nl/torbirdy.properties
index b26adad..a5b8607 100644
--- a/nl/torbirdy.properties
+++ b/nl/torbirdy.properties
@@ -1,18 +1,18 @@
 torbirdy.name=TorBirdy
 
-torbirdy.enabled.tor=TorBirdy geactiveerd:  Tor
-torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy geactiveerd:  JonDo
-torbirdy.enabled.custom=TorBirdy geactiveerd:  Aangepaste Proxy
-torbirdy.enabled.torification=TorBirdy geactiveerd:  Transparant Torification
-torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy geactiveerd:  Whonix
-torbirdy.disabled=TorBirdy:  Gedeactiveerd!
-torbirdy.enabled=TorBirdy:  Ingeschakeld
+torbirdy.enabled.tor=TorBirdy ingeschakeld: Tor
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy ingeschakeld: JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy ingeschakeld: aangepaste proxy
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy ingeschakeld: transparant Torification
+torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy ingeschakeld: Whonix
+torbirdy.disabled=TorBirdy: uitgeschakeld!
+torbirdy.enabled=TorBirdy: ingeschakeld
 
-torbirdy.email.prompt=TorBirdy heeft Thunderbird's automatische 
configuratiehulp uitgeschakeld om uw anonimiteit te beschermen.\n\nDe 
aanbevolen beveiligingsinstellingen zijn voor %S ingesteld.\n\nU kunt nu de 
andere instellingen handmatig configureren.
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy heeft de automatische configuratiehulp van 
Thunderbird uitgeschakeld om je anonimiteit te beschermen.\n\nDe aanbevolen 
beveiligingsinstellingen voor %S zijn ingesteld.\n\nJe kan nu de andere 
instellingen handmatig configureren.
 
-torbirdy.email.advanced=Hou er rekening mee dat het aanpassen van de 
geavanceerde instellingen van TorBirdy wordt AFGERADEN.\n\nGa hier alleen mee 
verder als u weet wat u doet.
+torbirdy.email.advanced=Hou er rekening mee dat het aanpassen van de 
geavanceerde instellingen van TorBirdy wordt AFGERADEN.\n\nGa hier alleen mee 
verder als je weet wat je doet.
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Toon deze waarschuwing ook in de toekomst
-torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy geavanceerde instellingen
+torbirdy.email.advanced.title=Geavanceerde instellingen voor TorBirdy
 
-torbirdy.firstrun=Je gebruikt nu TorBirdy.\n\nOm je anonimiteit te beschermen 
zal TorBirdy de Thunderbird instellingen die het heeft ingesteld vastzetten. 
Dit voorkomt aanpassingen door jou of add-ons. Er zijn sommige instellingen die 
aangepast kunnen worden; deze zijn beschikbaar in TorBirdy's voorkeurenvenster. 
Wanneer TorBirdy gedeïnstalleerd wordt, worden alle instellingen die aangepast 
zijn weer teruggezet naar hun standaard waardes (de waardes die gebruikt werden 
voor de installatie van TorBirdy)\n\nAls je een nieuwe gebruiker bent, raden we 
aan om de TorBirdy website te lezen om te begrijpen wat we proberen te bereiken 
met TorBirdy voor onze gebruikers.
+torbirdy.firstrun=Je gebruikt nu TorBirdy.\n\nOm je anonimiteit te beschermen 
zal TorBirdy de Thunderbird-instellingen die het heeft ingesteld vastzetten. 
Dit voorkomt aanpassingen door jou of door add-ons. Er zijn sommige 
instellingen die aangepast kunnen worden; deze zijn beschikbaar in het 
voorkeurenvenster van TorBirdy. Wanneer TorBirdy verwijderd wordt, worden alle 
instellingen die aangepast zijn weer teruggezet naar hun standaardwaarden (de 
waarden die gebruikt werden voor de installatie van TorBirdy).\n\nAls je een 
nieuwe gebruiker bent, raden we je aan om de TorBirdy-website te lezen om te 
begrijpen wat we met TorBirdy voor onze gebruikers proberen te bereiken.
 torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to