WIADOMOSCI Z BIALEGO SWIATA


Wiedza To Potega www.potega.szm.com
Facts! www.facts.szm.com  

Aby ZAPISAC sie do naszego serwisu napisz na [EMAIL PROTECTED] a w temacie listu wpisz TAK.
Jezeli chcesz, aby twoj adres zostal usuniety w tresci tematu wpisz NIE.

*** WIEDZA TO POTEGA!  PRAWDA TO NASZA BRON! ***

Archiwum Wiadomosci Z Bialego Swiata:

  07 MARCA, 2006

SPIS TRESCI
[2] WA¯NE! Kolejna rozprawa £ukasza Wróbla organizatora wystawy "Wybierz ¯ycie" - mo¿esz pomóc!

WIADOMOSC I: www.romandmowski.pl 

 
Roman Dmowski – Najwiêksza w Internecie baza informacji, artyku³ów i ciekawostek o Romanie Dmowskim.
 
 
Podaj dalej!
 
„Sile wrogów trzeba przeciwstawiæ w³asn¹ si³ê, trzeba j¹ wydobywaæ z narodu i organizowaæ; na ich bezwzglêdnoœæ w walce odpowiedzi¹ musi byæ nasza bezwzglêdnoœæ; ich egoizm narodowy musi siê spotkaæ z naszym narodowym egoizmem." - Roman Dmowski
 

WIADOMOSC II: WA¯NE! Kolejna rozprawa £ukasza Wróbla organizatora wystawy "Wybierz ¯ycie" - mo¿esz pomóc!

 
Szanowni Panstwo,
 
W srode, 15 marca, w Lodzi odbedzie sie kolejna rozprawa Lukasza Wrobla.
Jesli ktos z Panstwa bedzie tego dnia w Lodzi i moglby poswiecic rano
kilka chwil dolaczajac do pikiety w obronie organizatora wystawy "Wybierz
Zycie", byloby to niezmiernie pomocne sprawie. Pikieta bedzie pokojowa i
jej celem jest zademonstrowanie niezgody na przesladowanie pogladow
pro-life. To wazne, prosimy o Panstwa aktywne wsparcie.
 
Chetnych prosimy o kontakt na e-mail komitetu poparcia [EMAIL PROTECTED]
 
Serdecznie Panstwa pozdrawiamy,
Komitet Poparcia Wystawy Wybierz Zycie
 
 Relax. Yahoo! Mail virus scanning helps detect nasty viruses!

SPONSORED LINKS
True religion Religion Religion book
Bad religion Belief net Christian religion


YAHOO! GROUPS LINKS
Odpowiedź listem elektroniczym