WIADOMOSCI Z BIALEGO SWIATA


Wiedza To Potega www.potega.tworca.org
White Racial Patriots www.tworca.org  
Facts! www.facts.szm.com  

Aby ZAPISAC sie do naszego serwisu napisz na [EMAIL PROTECTED] a w temacie listu wpisz TAK.
Jezeli chcesz, aby twoj adres zostal usuniety w tresci tematu wpisz NIE.

*** WIEDZA TO POTEGA!  PRAWDA TO NASZA BRON! ***

Archiwum Wiadomosci Z Bialego Swiata:

 18 SIERPNIA, 2006

SPIS TRESCI
[1] WIEDZA TO POTÊGA ponownie w sieci
[2] Detroit - zrujnowane miasto w USA przez nie – Bia³ych ludzi
[3] Henry Ford – twórca samochodów FORD

WIADOMOSC I: WIEDZA TO POTÊGA ponownie w sieci

 
WIEDZA TO POTÊGA ponownie w sieci:
Zapraszamy do lektury!
 

WIADOMOSC II: Detroit - zrujnowane miasto w USA przez nie – Bia³ych ludzi

 
Wed³ug spisu ludno¶ci z 2000 roku populacja nie – Bia³ych ludzi w Detroit wynosi 88%. Ten procent jest nawet wy¿szy w centrum miasta. Detroit zakwalifikowuje siê jako zrujnowane miasto w USA. Ogromna nie - Bia³a populacja i zwi±zane z ni± podpalenia, bankructwa, zbrodnie i rozk³ad, doprowadzi³a Detroit – kiedy¶ motoryzacyjny o¶rodek przemys³owy - do ruiny porównywalnej z tymi z staro¿ytnych cywilizacji. Przyczyna jest jedna: zamiana Bia³ej populacji, która zbudowa³a miasto, na now± nie - Bia³a populacj±, która zrujnowa³a miasto.
klikaj Next Page
 

WIADOMOSC III: Henry Ford – twórca samochodów FORD

 
Czytaj od ostatniego akapitu.
 


Zapraszamy do wspolpracy!!!
Zapraszamy do publikowania swoich tekstow, ogloszen i wiadomo¶ci w naszym serwisie, zapraszamy do podsylania reklam stron www, nowych wydawnictw i linkow z ciekawymi informacjami.
Zapraszamy do wspolpracy!!!Stay in the know. Pulse on the new Yahoo.com. Check it out. __._,_.___


YAHOO! GROUPS LINKS
__,_._,___

Odpowiedź listem elektroniczym