Moitas grazas, tereinas en conta.

On 05/08/17 10:02, Miguel Bouzada wrote:
Eu traduciría así:

liña 182

partition contains open LUKS encryption for a create file system only step

a partición contén un cifrado LUKS aberto só para o paso de creación de
sistema de ficheiros

ou

a partición contén un cifrado LUKS aberto unicamente para o paso de
creación de sistema de ficheiros
liña 184

partition contains open LUKS encryption for a format file system only step

a partición contén un cifrado LUKS aberto só para o paso de formatado do
sistema de ficheiros

ou

a partición contén un cifrado LUKS aberto unicamente para o paso de
formatado do sistema de ficheirosliña 196

size of the partition is changing for a move only step

o tamaño da partición está cambiando só (ou unicamente) para o paso de
movemento (ou desprazamento)

NOTA: aquí quizais acaera mellor «desprazamento» (do sistema de ficheiros)
mais habería que revisar as cadeas do mesmo grupo de mensaxes. Ver liñas:
197, 198 e 199liña 203

start of the partition is changing for a resize only step

o inicio da partición está cambiando só (ou unicamente) para o paso de
redimensionamentoO resto son basicamente variacións sobre isto

2017-08-04 20:33 GMT+02:00 Marcos Lans <marcoslansga...@gmail.com>:

Rematei a tradución do gparted pero teño dúbidas en 19 cadeas. Non estaría
de máis outra revisión.

https://translations.launchpad.net/ubuntu/artful/+source/
gparted/+pots/gparted/gl/+translate?batch=10&show=all&search=only+step

--
Ubuntu-l10n-gl mailing list
Ubuntu-l10n-gl@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-gl

--
Ubuntu-l10n-gl mailing list
Ubuntu-l10n-gl@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-gl

Responder a