இன்றைய வாராந்திர இணையரங்க உரையாடலுக்கான நினைவு மடல்.

விவரங்கள்: 
http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=இணையரங்க_உரையாடல்_20_12_2009 

தாங்கள் விவாதிக்க விரும்பும் விஷயம் இருந்தால் பொருள் பகுதியில் சேர்த்து
சேர்த்தவர் பகுதியில் நான்கு டில்டே (~~~~) இடவும். தங்களது ஒப்பம் தானாக
கிடைக்கும்.

நேரம்: மூன்று மணி.

--

ஆமாச்சு

-- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க