30 டிசம்பர், 2009 2:13 pm அன்று, Tirumurti Vasudevan
<agnih...@gmail.com>எழுதியது:

> புரியலை! ஏன் மாறனும்?. ஏதாவது ஒண்ணை பிடடிச்சுகொண்டு அதிலேயே பழகுங்க!
> திவாஜி
>
நான் IBUS க்கு புதிது. தமிழில் தட்டச்சு தெரியாது. ஆங்கிலத்தில் மொழிமருவல்
(transliteration ) செய்து தான் தமிழில் கோப்புகளை உருவாக்கி இருக்கிறேன்.
ITRANS இல் சில எழுத்துக்கள் வருவதில்லை . ITRANS க்கு கீபோர்ட்டு மேப் உள்ளதா
? எதை தட்டினால் என்ன எழுத்து வரும் என்று தெரிந்தால் போதும். நான்
சமாளித்துக்கொள்வேன்.
--
நன்றி,
யோகேஷ்.
-- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க