நாங்களும் இருக்கோமுங்க.
எங்களையும் மனதில் வையுங்க :)

2010/6/5 ஆமாச்சு <ama...@ubuntu.com>

> வணக்கம்,
>
> தமிழ் விக்கிபீடியா குழுவினரின் உதவியுடன் இம்மாதம் கோவையில் நடைபெறவிருக்கிற
> தமிழ் இணைய மாநாடு 2010 இன் கண்காட்சியில் கட்டற்ற இயங்குதளங்கள்,
> மென்பொருள்கள் குறித்து கடையிட போகிறோம். அதற்கான ஆயத்தப்பணிகளில் ஒத்துழைப்பு
> தேவைப்படுகிறது.
>
> ஒத்துழைப்பு தர விரும்புவோர் எம்மை தொடர்பு கொள்ளவும்.
>
> மேலும் கண்காட்சியில் கலந்து கொள்ள அனைவரையும் அழைக்கிறோம்.
>
> http://loco.ubuntu.com/events/team/165/detail/
>
> --
>
> ஆமாச்சு
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>-- 
M.S.Murali (B+ve)
99430-94945
----------------------------
www.visualmediaa.com
-- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க