இன்றைய தினம் நடைபெறும் யாவர்க்கும் அறக்கட்டளையின் கூட்டத்திற்கான இணைப்பு:
http://www.yavarkkum.org/wiki/index.php?title=Monthly_Meet_2012_03_03
irc.freenode.net இல் yavarkkum அரங்கிலும் இருக்கலாம். தற்காலிகமாக சேது, திவா
கூறிய yavark...@gmail.com கணக்கு மூலமும் தொடர்பாடலாம்.

பி. கு: இங்கே மின்வெட்டு நேரம் மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது. முன்னர் மாலை 5-6 
இருந்தது.
இப்போது மாலை 4-6 மாற்றியுள்ளதாகக் கேள்வி. உறுதி செய்கிறேன்.

பொதுவான விவரம்: 
http://www.yavarkkum.org/wiki/index.php?title=Monthly_Meet&redirect=no


 --

ஆமாச்சு


--
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க