வணக்கம்,

உபுண்டு நிறுவும் முறை: http://blip.tv/yavarkkum/episode-6306836

வீடியோவா இருக்கு. கருத்துக்கள் சொல்லுங்க. வரும் நாட்களில் மேலும் தொடர்கிறேன்.

--

ஆமாச்சு

--
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க