Beste dames en heren,

Op zondag 16 oktober organiseren we een LiveCode meeting ergens in Nederland (Tilburg of Utrecht). Het is een beetje kortdag, maar deze datum maakt het voor een buitenlandse deelnemer mogelijk om aanwezig te zijn. Ik hoop dat jullie op deze dag aanwezig kunnen zijn.

Het wordt een informele bijeenkomst van enkele uren. Tot de mogelijke onderwerpen behoren: LiveCode 8, widgets, Valentina, SuperCard 4.8, Arduino, de nieuwe HyperDuino, en HyperStudio. Daarnaast nodigen we je graag uit om iets over je eigen project(en) te vertellen of vragen te stellen aan collega-LiveCoders.

Voorts verloten we een licentie van HyperStudio en een exemplaar van het boek Programming LiveCode for the Real Beginner.

Er bestaat ook nog een plan om de volgende meeting in februari of maart in Antwerpen te houden. Hierover zal tijdens de eerstvolgende meeting overleg plaatsvinden. Wil je meebeslissen, zorg dan dat je erbij bent.

Ik zal binnen enkele dagen nog een e-mailtje sturen aan eenieder die op mijn lijstje staat. Ik hoop later in de week met meer nieuws te komen.Dear ladies and gentlemen,

Sunday 16th October I will organise a meeting somewhere in the Netherlands (Tilburg or Utrecht. I know it is on short notice, but by oganising it on this date, we make it possible for a foreign participant to be present at the meeting. I hope you will be able to attent the meeting on this day.

The meeting will be informal and take several hours. Possible subjects are: LiveCode 8, widgets, SuperCard 4.8, Arduino, de new HyperDuino, and HyperStudio. You are also invited to tell something about your own project(s) or to ask your fellow-LiveCoders a number of questions.

Additionally we raffle off a licence of HyperStudio and a copy of the book Programming LiveCode for the Real Beginner.

Moreover there is a plan to organise a meeting in february or march in Antwerp (Belgium). We will talk about this at the first next meeting. Make sure you're there, if you would like to be involved in any decisions.

I'll send an e-mail to everyone on my list within a few days. Hopefully I'll be able to provide more news later this week.

--
Kind regards,

Mark Schonewille
http://economy-x-talk.com
https://www.facebook.com/marksch

Buy the most extensive book on the
LiveCode language:
http://livecodebeginner.economy-x-talk.com

_______________________________________________
use-livecode mailing list
use-livecode@lists.runrev.com
Please visit this url to subscribe, unsubscribe and manage your subscription 
preferences:
http://lists.runrev.com/mailman/listinfo/use-livecode

Reply via email to