Hello,

can anyone please take a look at this question and answer:

https://stackoverflow.com/questions/48708716/how-to-make-camel-pattern-inout-work-with-ibm-mq

Thank you in advance.

Best regards,
Hrvoje
______________________

Napomena:
Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povjerljive i/ili 
povlaštene informacije, a namijenjena je isključivo za upotrebu naznačenog 
primatelja. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome bez 
odlaganja obavijestite pošiljatelja, da uništite izvornu poruku i njene priloge 
i bez odlaganja poruku i njene priloge izbrišete iz Vašeg sistema. Neovlaštena 
uporaba, distribucija, otkrivanje, umnožavanje ili izmjena ove poruke je 
zabranjena. Raiffeisenbank Austria d.d. ne daje niti ne prihvaća pravno 
obvezujuće izjave putem elektroničkih poruka osim ukoliko drugačije nije 
izričito navedeno. Budući da komunikacija internetom nije zaštićena, 
Raiffeisenbank Austria d.d. ne prihvaća odgovornost za sadržaj ove poruke, kao 
ni za eventualnu štetu nastalu zbog zaraženosti ove poruke virusom ili drugim 
štetnim programom, te zbog eventualnih tehničkih problema prilikom dostave ove 
poruke.

Disclaimer:
This e-mail message and any attachment may contain confidental and/or 
privileged information and is intended for use by the indicated addressee only. 
If you have received this message in error, please notify the sender 
immediately, destroy the original message and any attachment and delete this 
message and any attachment from your system. Unauthorized use, distribution, 
disclosure, reproduction, or alteration of this e-mail message is forbidden. 
Raiffeisenbank Austria d.d. neither makes nor accepts legally binding 
statements via e-mail unless otherwise stated. Considering that internet 
communication is not secured, Raiffeisenbank Austria d.d. is not responsible 
for the content of this message, for potential damage occured due to infection 
of this message with a virus or other malicious program, and for potential 
technical problems during delivery of this message.

Reply via email to