2017-05-19 10:34 GMT+02:00 Anton Meixome <meix...@certima.net>:
> Deberiamos reconsiderar utilizar acentos nas funcións?
>
> https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=101981

Eu non os usaría. É máis rápido escribir as funcións sen eles, e hai
menos posibilidades de erro.


Saúdos

-- 
Correo a users+unsubscr...@gl.libreoffice.org para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/users/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

Responder a