Aplicáronse simplemente as regras ortográficas pero é perfectamente
discutible porque o nome das fórmulas non segue as pautas
ortográficas. Cando hai que reducir tamaño non se respectan as normas
de abreviación. Por esta razón pódese considerar que non son
abreviaturas senón "enunciados", símbolos matemáticos, e non palabras.

Quizais sexa máis importante normalizar o método de composición das
fórmulas complexas que os tiles.

2017-05-19 10:58 GMT+02:00 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
> 2017-05-19 10:34 GMT+02:00 Anton Meixome <meix...@certima.net>:
>> Deberiamos reconsiderar utilizar acentos nas funcións?
>>
>> https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=101981
>
> Eu non os usaría. É máis rápido escribir as funcións sen eles, e hai
> menos posibilidades de erro.
>
>
> Saúdos-- 
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

-- 
Correo a users+unsubscr...@gl.libreoffice.org para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/users/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

Responder a