Kruno,

testirao sam nove postavke za AutoCorrect u LibreOfficeu 5.2.2 te bih
predložio par promjena u datoteci SentenceExceptList.xml.

Naime, iako je točno da se navedene kratice obično ne nalaze na kraju
rečenice, ipak iza nekih od njih obično ide riječ s velikim početnim slovom
pa je u tom slučaju korisno da LibreOffice automatski postavlja veliko
slovo (kao da se radi o početku nove rečenice) ako je uključen AutoCorrect.
Radi se o kraticama za titule ispred imena osoba, npr.:

bl. Alojzije Stepinac
gosp. Horvat
sv. Josip

Dakle, te kratice bi bilo dobro izbaciti iz te liste iznimki.

Usput, i jedna napomena za napredne korisnike: Ako korisnik u postavkama *Tools
> AutoCorrect > AutoCorrect Options > Exceptions* (za hrvatski jezik)
obriše neku od navedenih kratica, LibreOffice će te promjene spremiti u
sljedeću datoteku u korisnikovom profilu:
*LibreOffice\4\user\autocorr\acor_hr-HR.dat* te će ju koristiti umjesto
iste takve sistemske datoteke koja se nalazi instalirana u programskim
direktorijima ("*C:\Program Files\LibreOffice
5\share\autocorr\acor_hr-HR.dat*" za 64-bitni LibreOffice na MS Windows).
Ako se kasnije s novom verzijom LibreOfficea promijeni ta sistemska
datoteka, korisnik treba ukloniti tu datoteku u svojom profilu da bi
LibreOffice koristio nove postavke iz sistemske datoteke. To sam iskusio
dok sam testirao nove postavke za AutoCorrect.

Pozdrav,
-- rpr.


2016-04-06 22:33 GMT+02:00 Kruno <kruno...@gmx.com>:

> Lijep pozdrav,
>
> želio bih ažurirati automatsku promjenu pogrešaka (datoteka
> DocumentList.xml; značajka smještena pod "Tools → AutoCorrect Options...").
>
> Prijavio sam nedostatak na
>
>     https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=98771
>
> ali netko bi ga trebao potvrditi kao nedostatak (promijeniti status s
> UNCONFIRMED na NEW) ako se ono što sam napravio, ispravkom i može smatrati.
>
> Iz DocumentList.xml sam izbrisao sve riječi koje je LO automatski
> ispravljao: avijon → avion. Napravio sam to iz nekoliko razloga, neki su:
>
> - sve riječi s tog popisa (avijon → avion) već nalaze u rječniku za
> provjeru pravopisa
> - na popisu se nalaze samo neki oblici riječi: avijon, ali ne i avijona,
> avijonu i dr. pa je onda i upitno koliko koristi takve riječi imati na tom
> popisu kad je nepotpun
> - netko će možda htjeti namjerno napisati pogrešno iz kojeg god razloga, a
> LO će automatski ispraviti bez ikakve obavijesti, što je i više nego
> pogrešno. Provjera pravopisa podcrtava pogrešno napisane riječi, ali
> ostavlja _izbor_ korisniku i podcrtavanje je zapravo svojevrsno upozorenje
>
> Nedostataka ima još, ali u krajnjoj liniji, imati riječi na tom popisu
> znači duplati posao koji provjera pravopisa već obavlja - i to bolje!
>
> U datoteku SentenceExceptList.xml (Tools → AutoCorrect Options... [kartica
> Exceptions]) dodao sam neke skraćenice koje se ne bi trebale nalaziti na
> kraju rečenice, odnosno kada korisnik napiše tu skraćenicu, LO ne bi trebao
> sljedeću riječ započinjati velikim slovom jer tu skraćenicu ne bi trebao
> smatrati krajem rečenice, recimo sada LO iza skraćenice 'izg.' sljedeću
> riječ započinje velikim slovom:
>
> Društvo je sommeliera (izg. Someljer) [...]
>
> Ako se kratica 'izg.' nalazi na tom popisu, LO neće riječ iza te kratice
> započinjati velikim slovom:
>
> Društvo je sommeliera (izg. someljer) [...]
>
> Trudio sam se unositi samo kratice koje se ne bi trebale doista i naći na
> kraju rečenice. Naravno, možda ima grešaka, treba provjeriti i
> ispraviti/dopuniti.
>
> Ja sam nedostatak prijavio i datoteke ažurirao, ali upravo zbog toga sâm i
> ne mogu promijeniti status iz UNCONFIRMED u NEW.
>
> Na kraju krajeva, to i nije nešto o čemu bi jedna osoba smjela odlučivati
> sama.
>
> Srdačno,
> Kruno
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@hr.libreoffice.org
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/hr/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@hr.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/hr/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Reply via email to