Hi Team,

Should I send this question to NiFi dev list instead of NiFi users?

Regards,
Mike

>> 2018-02-15 17:42:29,901 ERROR [Timer-Driven Process Thread-11] hive.log Got 
>> exception: java.lang.NullPointerException null 
>> java.lang.NullPointerException: null
>>    at 
>> org.apache.hadoop.hive.ql.security.authorization.plugin.AuthorizationMetaStoreFilterHook.getFilteredObjects(AuthorizationMetaStoreFilterHook.java:77)
>>    at 
>> org.apache.hadoop.hive.ql.security.authorization.plugin.AuthorizationMetaStoreFilterHook.filterDatabases(AuthorizationMetaStoreFilterHook.java:54)
>>    at 
>> org.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaStoreClient.getDatabases(HiveMetaStoreClient.java:1116)
>>    at 
>> org.apache.hive.hcatalog.common.HiveClientCache$CacheableHiveMetaStoreClient.isOpen(HiveClientCache.java:469)
>>    at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor111.invoke(Unknown Source)
>>    at 
>> sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
>>    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
>>    at 
>> org.apache.hadoop.hive.metastore.RetryingMetaStoreClient.invoke(RetryingMetaStoreClient.java:174)
>>    at com.sun.proxy.$Proxy341.isOpen(Unknown Source)
>>    at 
>> org.apache.hive.hcatalog.common.HiveClientCache.get(HiveClientCache.java:269)
>>    at 
>> org.apache.hive.hcatalog.common.HCatUtil.getHiveMetastoreClient(HCatUtil.java:558)
>>    at 
>> org.apache.hive.hcatalog.streaming.AbstractRecordWriter.<init>(AbstractRecordWriter.java:94)
>>    at 
>> org.apache.hive.hcatalog.streaming.StrictJsonWriter.<init>(StrictJsonWriter.java:82)
>>    at 
>> org.apache.hive.hcatalog.streaming.StrictJsonWriter.<init>(StrictJsonWriter.java:60)
>>    at 
>> org.apache.nifi.util.hive.HiveWriter.getRecordWriter(HiveWriter.java:85)
>>    at org.apache.nifi.util.hive.HiveWriter.<init>(HiveWriter.java:72)
>>    at 
>> org.apache.nifi.util.hive.HiveUtils.makeHiveWriter(HiveUtils.java:46)
>>    at 
>> org.apache.nifi.processors.hive.PutHiveStreaming.makeHiveWriter(PutHiveStreaming.java:1036)
>>    at 
>> org.apache.nifi.processors.hive.PutHiveStreaming.getOrCreateWriter(PutHiveStreaming.java:947)
>>    at 
>> org.apache.nifi.processors.hive.PutHiveStreaming.lambda$null$8(PutHiveStreaming.java:743)
>>    at 
>> org.apache.nifi.processor.util.pattern.ExceptionHandler.execute(ExceptionHandler.java:127)
>>    at 
>> org.apache.nifi.processors.hive.PutHiveStreaming.lambda$onTrigger$12(PutHiveStreaming.java:740)
>>    at 
>> org.apache.nifi.controller.repository.StandardProcessSession.read(StandardProcessSession.java:2175)
>>    at 
>> org.apache.nifi.controller.repository.StandardProcessSession.read(StandardProcessSession.java:2145)
>>    at 
>> org.apache.nifi.processors.hive.PutHiveStreaming.onTrigger(PutHiveStreaming.java:694)
>>    at 
>> org.apache.nifi.processors.hive.PutHiveStreaming.lambda$onTrigger$4(PutHiveStreaming.java:572)
>>    at 
>> org.apache.nifi.processor.util.pattern.PartialFunctions.onTrigger(PartialFunctions.java:114)
>>    at 
>> org.apache.nifi.processor.util.pattern.RollbackOnFailure.onTrigger(RollbackOnFailure.java:184)
>>    at 
>> org.apache.nifi.processors.hive.PutHiveStreaming.onTrigger(PutHiveStreaming.java:572)
>>    at 
>> org.apache.nifi.controller.StandardProcessorNode.onTrigger(StandardProcessorNode.java:1122)
>>    at 
>> org.apache.nifi.controller.tasks.ContinuallyRunProcessorTask.call(ContinuallyRunProcessorTask.java:147)
>>    at 
>> org.apache.nifi.controller.tasks.ContinuallyRunProcessorTask.call(ContinuallyRunProcessorTask.java:47)
>>    at 
>> org.apache.nifi.controller.scheduling.TimerDrivenSchedulingAgent$1.run(TimerDrivenSchedulingAgent.java:128)
>>    at 
>> java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
>>    at java.util.concurrent.FutureTask.runAndReset(FutureTask.java:308)
>>    at 
>> java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.access$301(ScheduledThreadPoolExecutor.java:180)
>>    at 
>> java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:294)
>>    at 
>> java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
>>    at 
>> java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
>>    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
________________________________________ Uwaga: Treść niniejszej wiadomości 
może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik tej wiadomości 
nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym 
do jej przekazania adresatowi, informujemy że wszelkie rozprowadzanie, 
rozpowszechnianie lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeśli 
otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie odesłać ją nadawcy, a 
samą wiadomość usunąć z komputera. Dziękujemy. ________________________________ 
Note: The information contained in this message may be privileged and 
confidential and protected from disclosure. If the reader of this message is 
not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering 
this message to the intended recipient, you are hereby notified that any 
dissemination, distribution or copying of this communication is strictly 
prohibited.If you have received this communication in error, please notify the 
sender immediately by replying to the message and deleting it from your 
computer. Thank you. ________________________________

Reply via email to