Hallo Frank,

In onderstaand voorbeeld probeert je te kopiëren, die niet in Calc mogelijk zijn (overigens in Excel ook niet). Als je een meervoudige selectie wilt kopiëren kan dat alleen van rijen naar rijen of van kolommen naar kolommen en niet zo als jij wilt in onderstaand voorbeeld kopiëren van een rijbereik (A1 en B1) naar een kolombereik (A2, A3 en A4). Daarnaast moeten de te kopiëren bereiken altijd gelijk zijn. In jouw voorbeeld wil je 2 cellen kopiëren naar 3 cellen en dat is ook onmogelijk omdat het programma niet "weet" in welke van de 3 cellen de waarden van de 2 te kopiëren cellen. Wel bestaat er een mogelijkheid om de cellen A1 en B1 te plaatsen in de cellen A2 en A3 (of welke aaneengesloten onder elkaar liggende 2 cellen maar gewenst zijn ). Dit wordt overigens transponeren genoemd
Ga dan als volgt te werk:
Selecteer de cellen A1 en A2 en activeer de kopieerfunctie zoals je dat wilt (Ctrl-C, rechtsklikken en uit het contextmenu Kopiëren kiezen of klikken in de menubalk op Bewerken en in het menu dat openklapt kiezen Kopiëren). Verplaats de muis naar de eerste cel waar je de waarde van cel A1 wilt hebben (bijv A2) Kies in menu Bewerken hier Plakken speciaal of gebruik de sneltoetsen Ctrl+Shift+V Vink linksonder in het dialoogvenster Plakken speciaal de optie Transponeren aan en klik op OK.
De waarden uit cellen A1 en B1 staan nu in de cellen A2 en A3.

Hopelijk kan je hiermee verder.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

Op 18-2-2012 19:29, Frank van Lier schreef:
Beste Henk,

Bedankt voor je reactie, maar wil toch iets meer weten.
Indien je in cel a1 en b1 iets hebt staan en cel A1+B1 (dmv van 1 selectie en rechts klikken met de muis) in 1 keer wil kopieëren naar de cellen A2+A3+A4 (door cel A2+A3+A4 te selcteren en weer rechts klikken doet). Dan verschrijnt bij mij geen plakken functie met de rechter muis functie en ook niet het icoontje in de werkbalk is dan niet actief, terwijl als ik alleen naar cel A2 wil kopiëren wel.

Als ik met crt+V doe dan werkt het bij mij ook.

Gaarne zie ik je reactie nog.

Groet Frank

Op 18-2-2012 18:57, H.C. van der Burg schreef:
Hallo,

Ik werk eveneens met o.a. LibreOffice 3.5.0 en Windows7.
Bij mij werkt de kopieerfunctie binnen Calc zoals dat verwacht mag worden. Ook 2 of meer(aaneengesloten, onder elkaar liggende) cellen kunnen meerdere rijen gekopieerd worden Ook 2 of meer (aaneengesloten, naast elkaar liggende) cellen kunnen meerdere rijen gekopieerd worden Ook 2 of meer(niet aaneengesloten, onder elkaar liggende, in de zelfde rij voorkomende) cellen kunnen meerdere rijen gekopieerd worden Ook 2 of meer(niet aaneengesloten, naast elkaar liggende, in de zelfde kolom voorkomende) cellen kunnen meerdere rijen gekopieerd worden

Bovenstaande functies werken in Calc op dezelfde wijze als deze in Excel werken

Bij mij is derhalve als ik het verhaal goed begrepen heb geen sprake van een bug in de kopieermogelijkheid van Calc.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg
Op 18-2-2012 15:16, VLB1 schreef:
Beste allen,

Ik merk een volgen probleem in calc LO 3.5 window 7 en wil even weten of dit bij andere ook gebeurd om er een bug van te melden.

Als ik 1 cel wil kopieëren naar meerdere regels kan dit correct.
Als ik 2 cellen of meer in 1 rij wil kopieëren kan dit enkel naar 1 rij, maar niet naar meerdere rijen, doordat de functie plakken uitgeschakeld wordt.

Gaarne verneem ik of dit bij andere ook optreed, wat niet zo hoort.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+h...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan