Allen

Aan de ‘Handleiding voor beginners 5.1’ is het hoofdstuk 'Afdrukken,
exporteren en emailen' toegevoegd.

Dit hoofdstuk bevat geringe wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
(5.0) en zijn voornamelijk de schermafbeeldingen en terminologie op de
nieuwe versie aangepast en zijn enkele nieuwe functies beschreven.

In dit hoofdstuk worden de diverse afdrukopties beschreven voor alle
modules van LibreOffice. Er wordt onder meer ingegaan op het afdrukken van
alle pagina’s, van enkele opvolgende of niet opvolgende pagina’s (of
combinatie hiervan) of van een selectie. Ook wordt ingegaan op het
afdrukken van een hand-out of een afdruk voor het opnemen van notities van
een presentie. Vervolgens wordt beschreven hoe er geëxporteerd kan worden,
bijvoorbeeld als PDF of hoe een document bij een email bijgesloten kan
worden. En nog diverse andere opties komen aan bod.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan