Hallo Ide,

Volgens mij moet je naar Opmaak > Nummering/opsommingstekens op de Menubalk. 
Selecteer vervolgens het tabblad Afbeelding en klik rechtsonder in het venster 
op Toevoegen en grootte veranderen. Dit opent de bestandsverkenner in W10. 
Selecteer de gewenste afbeelding en deze wordt toegevoegd tussen de 
voorgeselecteerde mogelijkheden. Zoek je nieuw ingevoegde afbeelding in deze 
selectie en selecteer deze en klik vervolgens op OK.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Ide Huitema [mailto:i.huit...@online.nl] 
Verzonden: donderdag 1 december 2016 20:38
Aan: libre office gebruikers <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-users] opsommingstekens

Hallo allemaal.

Ik probeer in Impress een afbeelding als opsommingsteken te gebruiken. Wat in 
MO wel wil, lukt niet in LO. Ik loop vast bij het openen van de afbeelding. 
Waar gaat er hier iets mis?
LO 5.1, W10


Ide Huitema

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan