---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Dick Stomp <dick.st...@zonnet.nl>
Datum: 13 januari 2017 om 15:21
Onderwerp: Re: [nl-users] LO BASIC cloud
Aan: Willem <willem...@gmail.com>


Willem, ook op de andere PC's werkt de boekhouding nu prima!
Bedankt!
Dick

Op 13 januari 2017 om 14:09 schreef Dick Stomp <dick.st...@zonnet.nl>:

Ha Willem,
> Ik snap het nu!
>
> In de Calalogus staan:
> - MijnMacros
> -- Standard
> --- Module1 > Main > ASND
> - LibreOfficeMacros > Lijst met spullen
> - testmacro.ods
> -- Standard
> --- Module1 > Main > Print "dit werkt"
>
> Dus mijn ASND zit op de verkeerde plaats!
> Ik had in de Handleiding al gelezen, dat spul in Standard niet
> verplaatsbaar is, dat zit dus "vast" in .config van de lokale PC.
> Ik moet mijn BASIC op de derde plaats gaan zitten!
> Bedankt!
>
> Met vriendelijke groet,
> Dick
>
>
> Op 13 januari 2017 om 13:31 schreef Willem <willem...@gmail.com>:
>
> Dick,
>>
>> Ik begrijp er niets van. In bijlage zend ik een klein programmaatje met
>> de naam "testmacro.ods". Wilt ge dat eens in uw Dropbox zetten en proberen
>> of dat op een van de andere computers werkt.
>>
>> Bij mij werkt dat namelijk zonder mankeren.
>>
>> Vriendelijke groet,
>> Willem
>>
>> Op 13-01-17 om 13:01 schreef Dick Stomp:
>>
>> Dag Willem,
>> Op de PC waar het wel werkt ben ik gaan zoeken.
>> De source van MijnMacros/Standard/Module1 staat in
>> /home/dick/.config/libreoffice/4/user/basic/Standard/Module1.xba
>> De source ziet er dan zó uit:
>>
>> <script:module script:name="Module1" script:language="StarBasic">REM
>> ***** BASIC *****
>>
>> Sub Main
>> ' omzetten van download ASNDP boekingen
>> ' datum DD-MM-JJJJ > JJJJ-MM-DD
>> ' verwijderen kolommen, die niet ter zake zijn
>> ' TYPE ASN-bank-data van DickPlus
>> '  Datum    AS STRING * 10 ' 0 a DD-MM-YYYY
>> '  RekVan    AS STRING * 18 ' 1 b IBAN
>> '  RekNaar   AS STRING * 18 ' 2 c IBAN
>> '  Naam     AS STRING * 20 ' 3 d Naam
>> '  Adres   AS string    ' 4 e Adres
>> '  Postcode   as string * 7  ' 5 f 9999 XX
>> '  Plaats    as string * 24 ' 6 g Plaats
>> '  Valuta    as string * 3  ' 7 h EUR
>> '  SaldoVoor  as string * 14 ' 8 i -999999999.99
>> '  ValutaMut  as string * 3  ' 9 j XXX
>> '  Bedrag    AS string * 14 ' 10 k -999999999.99
>> '  DatumJourn  as string * 10 ' 11 l dd-mm-jjjj
>> '  DatumValuta as string * 10 ' 12 m dd-mm-jjjj
>> '  InternTrans as string * 4  ' 13 n 9999
>> '  CodeTrans   AS STRING * 3  ' 14 o XXX
>> '  VolgnTrans  as string * 8  ' 15 p 99999999
>> '  BetalingKmk as string * 16 ' 16 q XXXXXXXXXXXXXXXX
>> '  Omschrijving AS STRING * 98 ' 17 r
>> '  AfschriftNr as string * 3  ' 18 s 999
>> '  Kostenplaats AS STRING * 5  ' nieuw
>> ' END TYPE
>> ' DIM ASN-record  AS ASN-bank-data
>>
>> DirKosten = "/home/dick/Dropbox/Geld/Kosten/"
>> Sep$=chr$(34)+chr$(59)+chr$(34)
>> 'print "Sep$";Sep$
>> dim veld$(20)
>> Invoer$ = DirKosten + "ASNDP.csv"
>> telinvoer = 0
>>
>> Uitvoer$ = DirKosten + "ASNDP.dta"
>> teluitvoer = 0
>>
>> print FileNumIn, Invoer$
>> FileNumIn = freefile
>> open Invoer$ for input as FileNumIn
>>
>> if FileExists (Uitvoer$) then Kill (Uitvoer$)
>> FileNumUit = freefile
>> print FileNumUit, Uitvoer$
>> open Uitvoer$ for output as FileNumUit
>>
>> while not eof(FileNumIn)
>>  Line Input #FileNumIn, Buffer$
>>  telinvoer = telinvoer + 1
>>  L = Len(Buffer$)
>>  if L > 10 then
>>    gosub VerwerkRegel
>>  end if
>> wend
>>
>> close (FileNumIn)
>> close (FileNumUit)
>>
>> print "in: "+telinvoer+" uit: "+teluitvoer
>>
>> print "klaar"
>> print "vervolg met RekKostToevDP"
>> end
>>
>> VerwerkRegel:
>> ' print Buffer$
>> Buffers$ = mid(Buffer$,3,L-2) ' strip quotes
>> ' print Buffer$
>> veld$ = Split(Buffer$, sep$)
>> YYYY$ = right(veld$(0),4)
>> MM$ = mid(veld$(0),5,2)
>> DD$ = mid(veld$(0),2,2)
>> Write #FileNumUit,YYYY$+"-"+MM$+"-"+DD$+","+veld$(1)+","+right(vel
>> d$(2),10)+","+veld$(3)+","+veld$(10)+","+veld$(14)+","+veld$(16)+"
>> "+veld$(17)
>> teluitvoer = teluitvoer + 1
>> return
>>
>> End Sub
>> </script:module>
>>
>> Maar die source zit dus NIET in Dropbox ingepakt in een Macro van
>> bijvoorbeeld een .odb; in die .odb zit een link naar de .config op die PC
>> waar de source zit.
>> Volgens mij is er een verschil tussen interne en externe Macro's.
>> In de Handleiding zit inderdaad een verhaal hoe dat werkt, maar dat is me
>> nog niet helder dus...
>>
>> Vriendelijke groet,
>> Dick
>>
>>
>> Op 13 januari 2017 om 12:19 schreef Dick Stomp <dick.st...@zonnet.nl>:
>>
>>> Dag Willem,
>>> De Macrobeveiliging (Medium) staat voor de map
>>> /home/dick/Dropbox/Geld/Kosten open. Dat ga ik nu testen.
>>> Vriendelijke groet,
>>> Dick
>>>
>>>
>>>
>>> Op 13 januari 2017 om 12:11 schreef Dick Stomp < <dick.st...@zonnet.nl>
>>> dick.st...@zonnet.nl>:
>>>
>>> Dag Willem,
>>>> Basic256 is in een Macro omgeving te kopiëren. Enkele kleine wijzingen
>>>> in de syntax, zoals Explode vervangen door Split, en het werkt prima.
>>>> Vriendelijke groet,
>>>> Dick
>>>>
>>>>
>>>> Op 13 januari 2017 om 11:43 schreef Willem < <willem...@gmail.com>
>>>> willem...@gmail.com>:
>>>>
>>>> Dag Dick,
>>>>>
>>>>> Er moet iets anders aan de hand zijn want op mijn computers werkt het
>>>>> zonder mankeren. Plaats ik een Calc-bestand waarin een macro verwerkt is 
>>>>> op
>>>>> mijn Dropbox dan kan ik dat op mijn twee andere computers openen en de
>>>>> macro werkt perfect.
>>>>>
>>>>> Ge hebt op die andere computers toch wel in LibreOffice de
>>>>> macrobeveiliging op nul gezet?.
>>>>>
>>>>> Dat Basic 256 ook te gebruiken is in een macro dat wist ik niet.
>>>>>
>>>>> Vriendelijke groet,
>>>>> Willem
>>>>>
>>>>> Op 13-01-17 om 08:13 schreef Dick Stomp:
>>>>>
>>>>> Ik heb het eerste BASIC programma (ASND) in een Macro gekopiëerd.
>>>>>> Na een paar kleine aanpassingen in de syntax draaide het weer prima.
>>>>>> Platform: de cloud van Dropbox.
>>>>>> Er is een map /home/dick/Dropbox/Geld/Kosten waar alle bestanden en
>>>>>> programma's staan. Daar staat nu ook Kosten.odb met de Macro ASND.
>>>>>> Probleem: er zijn vijf (5) PC's waar vanaf gedraaid kan worden. Maar
>>>>>> het
>>>>>> werkt maar vanaf één PC: die waarop de Macro in Kosten.odb heeft
>>>>>> gekregen,
>>>>>> maar daar zit die Macro dus niet in! Want als ik op een andere PC de
>>>>>> Kosten.odb benader is de Macro ASND foetsie!
>>>>>> Na het lezen van LO Handleidingen, blijken de Macro's opgeslagen te
>>>>>> worden
>>>>>> in de /home van de PC waarop gebouwd is. Dat vind ik lastig!
>>>>>> Vraag1: hoe dwing ik LO zijn Macro's op te bergen op een andere plek
>>>>>> (the
>>>>>> Cloud) en daar te gebruiken?
>>>>>> Vraag2: kunnen we LO BASIC ook buiten de Macro's gebruiken?
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
>>>> <https://sites.google.com/site/dickstomp/>
>>>> https://sites.google.com/site/dickstomp/
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
>>> <https://sites.google.com/site/dickstomp/>https://sites.google.com/site/
>>> dickstomp/
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
>> <https://sites.google.com/site/dickstomp/>https://sites.google.com/site/
>> dickstomp/
>>
>>
>>
>
>
> --
> Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
> https://sites.google.com/site/dickstomp/
>-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan