Wat je ook kunt doen is de rij niet verwijderen, maar leeg maken.
Daarna de gegevens opnieuw sorteren en alles staat weer netjes en de
verwijzingen blijven ook in tact.

Groeten, Kees

Op 10 februari 2017 om 14:13 schreef Lamont J <jula...@skynet.be>:

> Hallo Aleidus
> suggestie voor tussenoplossing :is niet perfect maar volmaaktheid is
> blijkbaar niet van deze wereld
> voeg een kolom toe op uw eerste blad en zet daar zzzzzz in als je de lijn
> wil verwijderen
> sorteer nadien de lijst zo dat DIE lijn dan netjes achteraan komt te staan
> Alternatief kan je ook in de naam-kolom "zzzzzzzzzzz" schrijven de kans
> dat je een klant/vriend ...hebt die ZO heet is klein.........
> Dat maakt je lijst wat langer maar de meeste lijsten zijn ook geen 100000
> lijnen lang, dus dat kan de pret niet storen
> de aparte kolom heeft WEL het voordeel dat je in de naam)kolom nog altijd
> kan zien wie je naar achteraan geschopt hebt
> Namen verwijderen uit tabellen is Altijd een gevaarlijke zaak tenzij je
> die alleen via "INDEX" aanspreekt :die pikt gewoon de gegevens op van lijn
> X ,kolom Y eens je met formules werkt is er STR.. aan de knikker
> groetjes
> Julien
>
> -----Oorspronkelijk bericht----- From: Aleidus Aalderink
> Sent: Friday, February 10, 2017 1:20 AM
> To: users@nl.libreoffice.org
> Subject: Re: [nl-users] Calc hoofdblad met gegeven en modelbladen voor
> bepaalde uitvoer
>
>
> Beste Henk,
>
> Bedankt voor de wijze van uitleg. Alleen ik heb het anders opgesteld met
> dezelfde resultaat door de code in te vullen wat ook werkt.
>
> Op blad 1 heb ik de kolommen:
>
> Naam, tussenvoegsel, voorl, Voornaam, straat,huisnr, Postcode, Plaats,
> Mobiel, email,geboren dd, huwelijk dd
>
> Op blad twee heb ik een presentielijst waar de namen in kolom c als volg
> is gedefinieerd:
>
> ='AOW lijst'.C2&" "&'AOW lijst'.B2&" "&'AOW lijst'.A2
>
> voorl, tussenvoegsel, Naam
>
> Dit geeft de naam in andere volgorde weer voor een presentielijst.
>
> Hier gaat het mis als ik de regel uit blad A1 verwijderd. Zo te zien mag
> ik geen regel verwijderen maar alleen de inhoud zodat een blanco over
> blijft en dat wil ik niet.
>
> Kortom alles wat ik A-blad corrigeer moet door worden gegeven naar de
> achterliggende bladen. De optie automatisch berekenen was aangevinkt.
>
> De vraag blijft hoe krijg ik de los ik het updaten van de achterliggende
> bladen op.
>
> Misschien is dit via een macro op te lossen waar ik weinig kaas van heb
> gegeten.
>
> Graag zie ik de reacties tegemoet,
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Aleidus
>
>
> Op 09-02-17 om 14:07 schreef H.C. van der Burg:
>
>> Ter verduidelijking van de oplossing hieronder even een voorbeeld,
>> waarbij Automatisch berekenen aan moet staan (zie Gegevens > Berekenen,
>> selecteer Automatisch berekenen).
>> Op blad 1 staan alle persoonsgegevens, zoals vlts, vvgsls, naam, adres,
>> telnr, rekeningnummer enz.(kolom A t/m ?) met op alle bladen op rij 1 de
>> kolomtitels (vrlts, vvgsls, naam enz.)
>> Op blad 2 moet een telefoonlijst komen met in kolom A t/m C
>> (naamgegevens) en kolom D telnr
>> Op blad 3 moet een betaallijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens
>> en kolom D het bedrag, kolom E rekeningnummer
>>
>> Voor de telefoonlijst:
>> Ga naar blad 2, kolom A2 en plaats het =teken in deze cel.
>> Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel A2 en druk op Enter
>> Selecteer op blad2 nu cel A2 en plaats het =teken in deze cel
>> Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel B2 en druk op Enter
>> Selecteer op blad2 nu cel B2 en plaats het =tekens in deze cel
>> Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel C2 en druk op Enter
>> Selecteer op blad2 nu cel C2 en plaats het =teken in deze cel
>> Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel G2 (de cel waar het
>> telnr in staat) en druk op Enter
>> Opmerking: Indien de cellen in de kolommen of rijen aaneensluitend zijn,
>> kunnen de gegevens ook gekopieerd worden. Er van uitgaande dat de
>> naamgegevens in kolom A t/m C staan. Dan kan je nadat de voorletters in
>> cel  A2 op blad2 zijn aangebracht als hierboven beschreven cel A2 op blad2
>> kopiƫren door deze cel te selecteren, rechtsonder in de cel staat een
>> vierkant blokje waar je met de muisaanwijzer naar toegaat, de muisaanwijzer
>> verandert als je op dat blokje staat van vorm (de vorm is afhankelijk van
>> het besturingssysteem dat gebruikt wordt). Versleep nu met ingedrukte
>> linkermuisknop 2 cellen naar rechts en de gegevens zijn geplaatst in de
>> cellen B2 en C2 en de formules in de formulebalk zijn daarop aangepast.
>>
>> Het maken van de betaallijst gaat op analoge wijze. Hierbij is het bedrag
>> en de datum variabele gegevens en zullen niet opgenomen zijn op blad1 en
>> zullen dus handmatig op blad 3 aangebracht moeten worden.
>>
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan