zou iets met RTRIM + SPACES moeten zijn. moet er vanavond ff naar kijken...
snel ook maar een (beheer) account aanmaken....

/Rob

>----Origineel Bericht----
>Van : oo...@nouenoff.nl
>Datum : 20/02/2017 13:51
>Aan : users@nl.libreoffice.org
>Onderwerp : [nl-users] vraag in ask.libreoffice.nl over Oracle report builder
>
>die bij het maken van een rapport in Writer dubbele spaties vervangt
>door een enkele:
>
>https://ask.libreoffice.org/nl/question/87726/oracle-report-builder-verliest-spaties/
>
>Voor wie er naar wil kijken!
>
>vr. groet,
>
>-- 
>Cor Nouws
>GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
>- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
>- volunteer http://www.libreoffice.org
>- The Document Foundation Membership Committee Member
>
>-- 
>Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
>Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
>All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan