Jan Kolloffel wrote on 26-02-17 18:02:
> Wow, ik heb mij aan kunnen melden!!  Maar... alleen met hulp van Google
> Translate.  De Chapta verscheen namelijk in het Portugees. Enfin met wat
> hulp van Translate is het gelukt, maar een schoonheidsprijs verdient
> deze start mijns inziens bepaald niet.

Blij dat het is gelukt - vervelend van het blijkbaar niet vertaalde
werk. Er zijn nog hier en daar wat teksten niet vertaald, denk ik. Maar
het is vrijwilligerswerk, dus.. ;)


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan