Tot nu -na vele raadgevingen- heb ik nog steeds geen Snelstarter.
Zoals eerder beschreven komt die in
LibreOffice>Extra>Opties>LibreOffice>Geheugen
tevoorschijn (onder de Cache-instellingen) als de Snelstarter geïnstalleerd
is.
Bij mij is de Snelstarter niet aanwezig, omdat die niet geïnstalleerd is.
Ik heb nu LO 5.2.5.1; begonnen met LO 4.x.x.x en steeds automatische
updates gekregen.
Hoe kom ik nu aan die Snelstarter?

-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan