Allen

Aan de Handleidingen voor Draw versie 4.2 is het hoofdstuk 'Afdrukken,
exporteren en e-mailen' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u de diverse afdrukopties kunt gebruiken,
zoals het afdrukken van het gehele document of gedeelten ervan, meerdere
pagina’s op één blad papier afdrukken of het afdrukken van een brochure of
een boekje. Ook wordt beschreven hoe u dubbelzijdig kunt afdrukken (ook op
een enkelzijdige printer) en hoe u een kleurendocument in zwart-wit of
grijstinten kunt afdrukken. Daarna wordt er ingegaan op het exporteren,
bijvoorbeeld als PDF en vervolgens wordt uitgelegd hoe u het document als
bijlage van een e-mail kunt verzenden.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan