Allen

Van de Handleidingen voor Writer is het hoofdstuk 'Starten met Writer'
bijgewerkt naar versie 5.4.

In dit hoofdstuk wordt de basis Writer beschreven. Zo worden de werkbalken
en vensters van Writer beschreven en de diverse mogelijkheden ervan. Ook
wordt er beschreven hoe een nieuw document te maken of bestaande documenten
te bewerken, de verschillende manieren om bestanden te openen en/of ze te
beveiligen. En er wordt ingegaan op het exporteren van bestanden en het in
een andere indeling op te slaan. Kortom, weer teveel om op te noemen.


Met dank aan Henk van der Burg voor het vertalen van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan