>----Origineel Bericht----
>Van : alei...@xs4all.nl
>Datum : 05/04/2018 13:02
>Aan : users@nl.libreoffice.org
>Onderwerp : [nl-users] Libreoffice BASE sql bepalen van leeftijd
>
>Beste mensen,

Hallo Aleidus
>
>Jaarlijks willen we de mensen die 65, 70, 75, 80 enz verrassen. Hoe kan 
>ik dat bepalen.
>
>Nu heb ik met SQL het volgende
>
>SELECT "Voornaam", "Tvg", "Naam", "Geb.datum" FROM "AOW_lijst" ORDER BY 
>"Geb.datum" DESC
>
>Graag zie ik hier suggesties tot oplossing tegemoet.
>


Ik heb als laatste kolom Leeftijd toegevoegd:

SELECT "Voornaam", "Tvg", "Naam", "Geb.datum",DATEDIFF( 'year', "Geb datum", 
CURRENT_TIMESTAMP ) AS "Leeftijd"  FROM "AOW_lijst" ORDER BY "Geb.datum" DESC

kolom Leeftijd wordt berekend middels het DATEDIFF functie

Ik hoop dat je hiermee verder kunt.
/Rob

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan