Is er iemand die weet of het nieuwe odf 1.3 formaat er in gaat voorzien dat het 
aantal kolommen ook deel kan zijn van een alinea-opmaak-profiel? Dat is nu (odf 
1.2) NIET zo. Ik vind dat echt jammer. Als je bijvoorbeeld een stuk schrijft 
met voetnoten, kan je niet je pagina's twee kolommen geven en je voetnoten 
één... 
Ja, dat kan wel met kunst- en vliegwerk. Maar dat is niet serieus.
Ik heb nu eindelijk een beknopt stukje gelezen over de veranderingen die odf 
1.3 gaat brengen maar ik zag het niet. Ik had ook niet de indruk dat het een 
uitputtende opsomming was. Vandaar dat ik het hier even vraag.
Opvallend en ook fijn dat Microsoft een financiële bijdrage heeft geleverd aan 
odf 1.3. Ik geloof niet dat ik dit soort dingen altijd kan doorgronden...
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Antwoord per e-mail aan