Hoi,

Ik ben op zoek naar de functie in Calc die het maandelijkse betaling oplevert van een hoofdsom bij vaste rentevoet en bepaald aantal jaren.

Volgens de help-functie zou dat RMB moeten zijn  (kopie hieronder), maar die functie bestaat blijkbaar niet.

LO-versie is 7.5.2.1 op  OpenSuse Tumbleweed.

Is er een andere functie, en klopt wellicht de documentatie op dit punt niet?

Alvast dank! en groet, Jogchum


   RMB

Geeft als resultaat de periodieke betaling voor een annuïteit met constant rentepercentage.


       Syntaxis

RMB(Tarief; APER; HW [ ; [ TW ] [ ; Type ] ])

Rente is het periodieke rentepercentage.

NPer is het totale aantal perioden gedurende welke terugkerende betalingen worden verricht.

HW is de huidige geldwaarde op dit moment in een reeks van betalingen.

TW (optioneel) is de gewenste waarde (toekomstige waarde) aan het einde van de periodieke betalingen.

Type (optioneel) is de betaaldatum voor de periodieke betalingen. Type=1 is betaling aan het begin en Type=0 is betaling aan het einde van elke periode.

In de functies van LibreOffice Calc kunnen "optionele" parameters alleen weggelaten worden wanneer er geen parameter volgt. In een functie met vier parameters waarvan de laatste twee als "optioneel" gemarkeerd zijn, kunt u bijvoorbeeld parameter 4 of parameter 3 en 4 weglaten, maar niet alleen parameter 3.


       Voorbeeld

Wat zijn de periodieke betalingen bij een rentepercentage van 1,99% als de betalingsperiode 3 jaar is en de contante geldswaarde 25000 valuta-eenheden is. Er zijn 36 maanden als 36 betalingsperioden, en de rentekoers per betalingsperiode is 1.99%/12.

=RMB(1,99%/12;36;25000) = -715,96 valuta-eenheden. De periodieke maandelijkse betaling is daarom 715,96 valuta-eenheden.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Antwoord per e-mail aan