Beste Jochum,

Jogchum Reitsma wrote on 13/01/2024 13:36:

Problematisch is nu dat, als ik een Inhoudsopgave maak via Invoegen->Inhoudsopgave in Index, en dan kies voor inhoudsopgave, de koppen op niveau 1 niet worden weergegeven. Wel niveaus 2 en 3...

Nog een manier om het te onderzoeken: Via Extra > Hoofdstuknummering kom je in een venster waarin je ziet welke opmaakprofielen zijn gekoppeld met de diverse niveaus. Ik heb zelf af en toe (vooral met knippen/plannen van of im/export naar Word-bestanden) dat niveau 1 niet is gekoppeld aan Kop 1.

Hoop dat het lukt,

Cor


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- bizdev @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Antwoord per e-mail aan