Hello,

I would like to add to the doc created in OpenOffice Calc, image that will
be changing depending on the selected value from the dropdown list. 

Example of that is document with company logo which is changing depending
of which company we chose.
Please let me know if this is possible in Calc or any of programs from
OpenOffice, and if so, which tools can I use?

 


Z poważaniem,

Joanna Samsel
Młodszy Programista
Dział Informatyczny
Zespół Wsparcia Systemów ITtel.: +48 22 311 12 42 
wew.: 1242

 

    

 

    

 


 _____ 


 <http://www.unity-t.pl/> Opis: Opis: unity_t_logo

UNITY-T Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy K.R.S, Wysokość kapitału zakładowego: 80.000,00 zł,
Numer KRS 0000105877, NIP 739-30-85-266 

 


P

Dbaj z nami o Środowisko!
Nie drukuj tej wiadomości, ani innych dokumentów, jeśli nie jest to
konieczne.

 

 

Reply via email to