Jednak pomoc do AndrOpenOffice
Ma być na openOffice.org - co pokazują skany.
Nie załączone dalsze skany prowadzące do konkretnie tej listy dyskusyjnej.

Where is help and support to AndrOpenOffice?
Skans show.
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: users-h...@openoffice.apache.org

Reply via email to