Hello,

After doing a few vm backups, something breaks and I am unable to perform any 
operations. I cannot do incremental backups and even full backups  doesn't 
work. I have this issue third time. I don't know how to fix this so I am 
currently making new vms for testing purposes

VDSM ovirt44-h2.storware.local command StartVmBackupVDS failed: Backup Error: 
{'vm_id': '116aa6eb-31a1-43db-9b1e-ad6e32fb9260', 'backup': 
<vdsm.virt.backup.BackupConfig object at 0x7f42602bba20>, 'reason': "Error 
starting backup: internal error: unable to execute QEMU command 'transaction': 
Dirty bitmap 'ef0dfe55-c08c-4d9e-ad32-d6b6d5cbdac6' not found"}


Best Regards,

Łukasz Kołaciński

Junior Java Developer

e-mail: l.kolacin...@storware.eu<mailto:l.kolacin...@storware.eu>
<mailto:m.helb...@storware.eu>
[STORWARE]<http://www.storware.eu/>

ul. Leszno 8/44
01-192 Warszawa
www.storware.eu <https://www.storware.eu/>

[facebook]<https://www.facebook.com/storware>

[twitter]<https://twitter.com/storware>

[linkedin]<https://www.linkedin.com/company/storware>

[Storware_Stopka_09]<https://www.youtube.com/channel/UCKvLitYPyAplBctXibFWrkw>Storware Spółka z o.o. nr wpisu do ewidencji KRS dla M.St. Warszawa 000510131 , 
NIP 5213672602. Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, 
który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane 
informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, 
rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie 
jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne 
niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację 
prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. This message is intended only for the person or entity to which it 
is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any 
review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action 
in reliance upon, this information by persons or entities other than the 
intended recipient is prohibited. If you have received this message in error, 
please contact the sender and remove the material from all of your computer 
systems.

_______________________________________________
Users mailing list -- users@ovirt.org
To unsubscribe send an email to users-le...@ovirt.org
Privacy Statement: https://www.ovirt.org/privacy-policy.html
oVirt Code of Conduct: 
https://www.ovirt.org/community/about/community-guidelines/
List Archives: 
https://lists.ovirt.org/archives/list/users@ovirt.org/message/QVRWJIPA7RVM3CEW3HEHAQCXMMFGDWDI/

Reply via email to