On Fri, Aug 7, 2020, 15:52 Łukasz Kołaciński <l.kolacin...@storware.eu>
wrote:

> Hello,
> Thank you for previous answers. I don't have problems with checkpoints
> anymore.
>
> I am trying to send PATCH request to imageio but it seems like I don't
> have write access. In the documentation I saw that it must be a RAW format.
> I think I am missing something else.
>
> OPTIONS Request:
> {
>   "features": [
>     "extents"
>   ],
>   "max_readers": 8,
>   "max_writers": 8
> }
> Allow: OPTIONS,GET
>
> PATCH Request:
> *You are not allowed to access this resource: Ticket
> 485493df-b07a-495c-8aa3-824aad45b4ab forbids write*
>
> I created transfer using java sdk:
> ImageTransfer imageTransfer =
> connection.getImageTransfersSvc().addForDisk().imageTransfer(
>         imageTransfer()
>             .direction(direction)
>

Is this a backup? You cannot write to disks during backup.

            .disk(disk)
>             .backup(backup)
>             .inactivityTimeout(120)
>             .format(DiskFormat.RAW))
>         .send().imageTransfer();
>

Can you explain what are you trying to do?


> It's similar to python examples.
>
> Best Regards
>
> Łukasz Kołaciński
>
> Junior Java Developer
>
> e-mail: l.kolacin...@storware.eu
> <m.helb...@storware.eu>
>
>
>
>
> *[image: STORWARE]* <http://www.storware.eu/>
>
>
>
> *ul. Leszno 8/44 01-192 Warszawa www.storware.eu
> <https://www.storware.eu/>*
>
> *[image: facebook]* <https://www.facebook.com/storware>
>
> *[image: twitter]* <https://twitter.com/storware>
>
> *[image: linkedin]* <https://www.linkedin.com/company/storware>
>
> *[image: Storware_Stopka_09]*
> <https://www.youtube.com/channel/UCKvLitYPyAplBctXibFWrkw>
>
>
>
> *Storware Spółka z o.o. nr wpisu do ewidencji KRS dla M.St. Warszawa
> 000510131* *, NIP 5213672602.** Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie
> dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne
> i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie,
> przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub
> podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub
> podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez
> pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie
> tej wiadomości z wszelkich komputerów. **This message is intended only
> for the person or entity to which it is addressed and may contain
> confidential and/or privileged material. Any review, retransmission,
> dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon,
> this information by persons or entities other than the intended recipient
> is prohibited. If you have received this message in error, please contact
> the sender and remove the material from all of your computer systems.*
>
>
_______________________________________________
Users mailing list -- users@ovirt.org
To unsubscribe send an email to users-le...@ovirt.org
Privacy Statement: https://www.ovirt.org/privacy-policy.html
oVirt Code of Conduct: 
https://www.ovirt.org/community/about/community-guidelines/
List Archives: 
https://lists.ovirt.org/archives/list/users@ovirt.org/message/LJOZQKHMSBLVRNTJKOJMWU5ADF6YURYZ/

Reply via email to